Kulutusseuranta

Kiinteistöjen kulutusseuranta luo edellytykset tehokkaalle ja tavoitteelliselle energiankäytön hallinnalle. Seurannalla on mahdollisuus saada hyödyllistä tietoa kiinteistön energiankäytön jakaantumisesta, ajallisista vaihteluista ja energian vuotokohdista.

Kulutusseurannan hyödyt:
  • tuottaa tiedon energiankulutuksen tasosta, jota voidaan verrata tavoitetasoon ja aiempien jaksojen kulutuksiin;
  • tuo esiin kiinteistön energiankulutuksen ongelmakohdat;
  • antaa tietoa toteutettujen energiankäytön tehostamistoimenpiteiden todellisista vaikutuksista kulutukseen; ja
  • antaa perusteita käyttökustannusbudjetointiin.

Seurannan tuottamaa tietoa on tärkeää välittää myös kiinteistönkäyttäjille, joita positiivinen palautetieto kannustaa toimimaan jatkossakin energiatehokkaalla tavalla.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 23.12.2016