Sivun lyhytosoite on: www.motiva.fi/kulutuksennormitus

Kulutuksen normitus

Energiankulutuksen seuranta on energian tehokkaan käytön lähtökohta. Kulutuksen normitus auttaa kulutusseurannassa. Lämmitysenergian kulutuksen normeeraus auttaa rakennuksen energiankulutuksen seurannassa: normitettu kulutus on vertailukelpoinen riippumatta rakennuksen sijainnista tai eri kuukausien ja vuosien lämpötilaeroista.

Lämmitystarveluvun avulla normeerataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan:
  • verrata saman rakennuksen eri kuukausien ja vuosien lämmitysenergiankulutuksia;
  • verrata eri paikkakunnilla sijaitsevien rakennusten energiankulutuksia.

Lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että lämmityksen energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilan erotukseen. 

Käyttöveden lämmittämiseen liittyvä osuus ei ole verrannollinen ulkolämpötilaan, joten sen osuus erotetaan normeerattavasta lämmitysenergian kulutuksesta.

Työkalut kulutuksen normitukseen

Vertailukausi- ja paikkakunnat sekä korjauskertoimet:
Lämmitysenergiankulutuksen normitukseen käytettävät kuntakohtaiset kertoimet sekä vertailupaikkakuntien normaalivuoden eli vertailukauden 1981-2010 lämmitystarveluvut:

Lämmitystarvelukujen kuntakertoimet 1981-2010 (csv) (17.6 KB)

Lämmitystarveluvut kuukausi- tai vuositasolla:
Toteutuneet vertailupaikkakuntien lämmitystarveluvut saat maksutta käyttöön Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta: www.ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut

Jos haluat tilata lämmitystarveluvut sähköisesti käyttöösi tai tarvitset jonkin muun kuin vertailupaikkakuntien lämmitystarveluvun, ota yhteyttä Ilmastokeskukseen puh. 0600 10 601 arkisin kello 8-16.15 (4,01 €/min + pvm) tai Ilmastokeskus@fmi.fi

Laskentakaavat

Laskentakaavat ja laskentaohjeet:
Kulutuksen normitus – Laskentakaavat ja -ohjeet – Motiva Oy 12-2016 (pdf) (1.1 MB)

Lämmitysenergiankulutus:
  • Kun vertaat saman rakennuksen lämmitysenergian kulutusta eri ajankohtina: KAAVA 1.
  • Kun vertaat eri puolella Suomea olevien rakennusten lämmitysenergian kulutuksia, normeeraa ne Jyväskylään (korjauskerroin): KAAVA 2.
  • Kun vertaat saman alueen rakennusten lämmitysenergian kulutuksia, normeeraa ne vertailupaikkakuntaan (korjauskerroin): KAAVA 3.
  • Kun käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema toteutunut, kiinteistökohtainen lämmitystarveluku, voidaan kaavan 4 avulla laskea rakennuksen sijaintipaikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku. Rakennuksen kulutukset normeerataan tarkimmin kaavan 5 avulla: KAAVAT 4 JA 5.
Lämmin käyttövesi:
  • Käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energia ei juuri riipu ulkolämpötilasta. Tämän vuoksi sen osuus erotetaan normitettavasta lämmitysenergiankulutuksesta. Varsinaisen käyttöveden lämmittämisen vaatiman energiamäärän lisäksi lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöt sisältyvät käyttöveden lämmittämiseen tarvittavaan energiaan. Kiertojohtojen lämpöhäviöt ovat usein merkittäviä. Varsinkin vanhoissa rakennuksissa lämpimän käyttöveden varsinaiseen lämmitykseen kuluva energiamäärä ja kiertojohtojen lämpöhäviöt voivat olla samansuuruisia: KAAVA 6.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 31.7.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.