Katselmus- ja investointituet

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee TEM:n ja Motivan ohjeiden mukaisesti toteutettuja ja raportoituja yritysten tai kiinteistöjen kokonaisvaltaisia energiansäästöselvityksiä, joista käytetään nimitystä Motiva-energiakatselmukset.

TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään Yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia. Näihin ei enää ole mahdollista myöntää energiatukea.

Tuen hakijan tulee olla katselmoitavan kohteen tai kohteiden omistajayritys tai -yhteisö tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava taho. Tukea ei myönnetä valtion virastoille, laitoksille ja liikelaitoksille, eikä katselmuskohteena myöskään voi olla, yleisohjeissa mainittuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta, asuinrakennus tai maatila.

Energiakatselmukseen sisältyy aina koko kohteen lämmön, sähkön ja veden säästömahdollisuuksien sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien selvitys.

Tukea energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön

Investointitukea yrityksille ja yhteisöille voidaan myöntää muun muassa hankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä uutta teknologiaa hyödyntäen tai edistävät uusiutuvan energian käyttöä.

Lisäksi energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneiden yritysten ja yhteisöjen on mahdollisuus saada tapauskohtaisen harkinnan perusteella tukea myös tavanomaisen tekniikan säästöinvestointien toteuttamiseen. Suositeltavin etenemisjärjestys on teettää ensin energiakatselmus, joka toimii usein pitkälti investointitukihakemuksen selvitysosana.

Energiakatselmus ei ole kuitenkaan investointituen ehto, mutta tukihakemuksen käsittelyä helpottaa, jos investointi on löytynyt säästömahdollisuuksia haettaessa. Tuettavista hankkeista on laskelmilla selkeästi osoitettava koituvan energiansäästöä. Investointitukihakemukseen liittyvä selvitys sisältää laskelmien ja niiden lähtötietojen lisäksi mm. perusteet hankkeen toteuttamiselle, hankkeen teknisen kuvauksen sekä erittelyn investointikustannuksista.

Motivan sivuilla olevissa energiatehokkuuteen liittyvissä TEM:n energiatukia koskevissa artikkeleissa on pyritty lyhyesti esittämään tuen myöntämiseen liittyviä olennaisia asioita. Viralliset tulkinnat liittyen energiatukiin ja niiden myöntämiseen tehdään Tekesissä ja TEM:ssä. Tukea haetaan Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Energiatuki 2017 (pdf) (81.9 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 7.3.2017