Stöd för energisyner

Vem kan få stöd?

SME-företag och samfund (t.ex. kommuner, församlingar och stiftelser) kan få stöd för energisyner av ANM. Även syneprojekt i fjärrvärmebranschen och kraftverksbranschen lyder under energisyner. Stödet kan sökas av ägarföretag eller samfund eller den som svarar för energikostnaderna för objektet som undergår energisynen.

SME-företag och samfund kan också få stöd från Tekes. Närmare information finns i ANM:s allmänna regler för energisyneverksamhet på finska.

Viktigt att veta när man söker understöd

I varje stödansökan skall två ansvarspersoner namnges. Personerna bör vara kompetenta och certifierade genom att ha genomgått en Motiva-energisynekurs eller ha annan kompetens som ANM/Motiva kan godkänna.

Man kan ansöka om fortlöpande stöd för synen. Stödansökan skall lämnas innan projektet påbörjas.

Ansökning

Energistöden söks hos Tekes från och med början av 2017. Ansökan är tills vidare fortlöpande.

Behandlingen, beslutsfattandet och administrationen av energistöd överfördes i början av 2017 från NTM-centralerna till Tekes. År 2017 ska nya ansökningar om energistöd riktas till Tekes. Ansökan lämnas via nätservicen från och med den 26 januari 2017.

Energistöd för utredningsprojekt ska ansökas innan projektet inleds. En bindande beställning betraktas som inledande av projektet.

När ett företag eller en sammanslutning planerar att göra en energikartläggning för att utreda var företaget eller sammanslutningen kan spara energi, är det en god idé att diskutera saken med experterna i Tekes energistödteam. Kontaktinformation hittar du i slutet av denna text.

Ansökan görs i nätservicen på Tekes webbplats. I tjänsten kan man följa behandlingen av ansökan och komplettera den vid behov. Behandlingen av en ansökan tar i regel cirka två månader.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 16.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.