CO2-päästökertoimet

Yksittäisen kohteen ja yhteenvetojen hiilidioksidipäästöjen laskentaohjeistuksissa määritellyt käytettävät CO2-päästökertoimet on tavoitteena päivittää vuosittain.

Tällä sivulla julkaistaan viimeisimmät laskennassa käytettävissä olevat kaukolämmön ja Suomen keskimääräisen sähkönkulutuksen päästökertoimet. Tarkemmassa kohdekohtaisessa laskennassa on mahdollista käyttää paikalliselta energiantoimittajalta saatavia päästökertoimia.

Kaukolämpö – yhteistuotanto

Kaukolämmön yhteistuotantoalueiden hyödynjakomenetelmällä kolmen viimeisen vuoden keskiarvona määritetty CO2-päästökerroin:
  • 183 kg CO2/MWh
    (Lähde: Energiateollisuus ry, tilastovuosi 2014) (päivitetty 6.4.2016)

Paikkakunnat, joissa kaukolämpöä tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantona löytyvät linkkinä alla olevasta tiedostosta. (päivitetty 6.4.2016)

Yhteistuotantopaikkakunnat  (pdf) (43.6 KB)

Kuvaus hyödynjakomenetelmästä (pdf) (21.5 KB)

Kaukolämpö – erillistuotanto

Kaukolämmön erillistuotannon paikkakunnat ja laskennassa käytettävät CO2-päästökertoimet: Paikkakunnat on ryhmitelty päästökertoimien mukaan 11 ryhmään, jotka löytyvät linkkinä alla olevasta tiedostosta. (päivitetty 6.4.2016)

Erillistuotannon paikkakunnat (pdf) (37.4 KB)

Sähkö

Keskimääräinen sähköntuotannon CO2-päästökerroin Suomessa laskettuna viiden vuoden liukuvana keskiarvona:
  • 209 kg CO2/MWh
    (Lähde: Tilastokeskus, tilastovuosi 2014) (päivitetty 6.4.2016)

Eri polttoaineiden päivitetyt päästökertoimet löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta Polttoaineluokitus-taulukosta: Polttoaineluokitus


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 9.5.2017