Hiilidioksidipäästöt

Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvät fossiilisten polttoaineiden ja turpeenkäytön hiilidioksidipäästöt olivat 45 miljoonaa tonnia vuonna 2014. Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin 75 prosenttia kaikista Kioton pöytäkirjassa seurattavista päästöistä. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat noin 6 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.

Energiasektorilla kivihiilen, öljyn ja maakaasun käyttö väheni, mutta turpeen käyttö lisääntyi. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 28 prosenttia .

Vuoden 2014 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 60,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat noin 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat prosentin ja alittavat EU:n asettaman kyseisen vuoden päästökiintiön 0,1 miljoonalla tonnilla CO2-ekv.
CO2--paastot
Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2015].
Suomen kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen jatkuu (Tilastokeskus)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.11.2016