Hiilidioksidipäästöt

Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvät fossiilisten polttoaineiden ja turpeenkäytön hiilidioksidipäästöt olivat 43 miljoonaa tonnia vuonna 2016. Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin 75 % kaikista Kioton pöytäkirjassa seurattavista päästöistä. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt nousivat 7 prosenttia. Energiasektorilla turpeen ja maakaasun käyttö väheni, mutta kivihiilen lisääntyi. Öljy kulutus oli lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 34 %. Vuoden 2016 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat ennakkotietojen mukaan 58,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Kokonaispäästöt kasvoivat 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ollen kuitenkin 18 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Suurimpina syinä päästöjen kasvuun olivat hiilen kulutuksen kasvu ja biopolttoaineiden osuuden lasku liikenteen polttoaineiden käytössä. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt kasvoivat 5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna ja ylittivät EU:n asettaman päästökiintiön 1,0 miljoonalla tonnilla CO2-ekv.

 

CO2-päästöt-1970_2016Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].

ISSN=1797-6049. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2017].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2017-05-24_tie_001_fi.html


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 26.6.2017