Energiatehokkuusjärjestelmät ETJ ja ETJ+

Systemaattisuuteen tähtäävä järjestelmä antaa raamit energiatehokkuuden parantamiseen. Kokemukset ovat osoittaneet, että yritykset, joissa on käytössä sertifioitu energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä, saavuttavat parhaimmat tulokset energiatehokkuudessa.

Energiatehokkuuden johtamiseen on olemassa:
  • kansalliset energiatehokkuusjärjestelmät ETJ ja ETJ+ sekä
  • kansainvälinen standardi ISO 50001 -standardi.

Kaikki järjestelmät perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteelle ja painottavat johdon sitoutumista, nykytilan ja säästöpotentiaalin selvittämistä, tavoitteiden ja vastuiden määrittämistä ja energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa.

Suurella osalla ISO 50001 -standardin mukaista johtamisjärjestelmää hyödyntävistä suomalaisyrityksistä on ensin ollut käytössä ETJ ja ETJ+.

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) antaa yritykselle hyvät eväät energiatehokkuuden järjestelmälliseen parantamiseen ja johtamiseen. ISO 50001 -standardiin perustuva johtamisjärjestelmä on luonteva jatkumo järjestelmälliselle energiatehokkuustyölle. Se sisältää tiukemmat vaatimukset energiatehokkuuden seuraamiselle ja mittaamiselle sekä tavoitteiden saavuttamisen seurannalle.

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) on yleisellä tasolla oleva energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä, joka auttaa yritystä luomaan systemaattisen menettelyn energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseen.

ETJ voidaan integroida yrityksen ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään tai muuhun yrityksen käytössä olevaan johtamisjärjestelmään. Sitä voi myös soveltaa omana järjestelmänään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Alun perin ETJ on luotu energiatehokkuussopimukseen liittyneille energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon yrityksille, mutta se soveltuu kaikkien käyttöön. Järjestelmä on yleisen luonteensa vuoksi hyvin sovellettavissa myös pk-yrityksiin.

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ on työkalu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Erona Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ:n on se, että ETJ+ sisältää ISO 50001 -standardin mukaiset vaatimukset energiakatselmuksista.

ETJ+:n voi liittää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään tai sitä voidaan käyttää itsenäisenä järjestelmänä. ETJ+ on myös sertifioitavissa.

Suuri yritys täyttää energiatehokkuuslain (1429/2014) 6 §:n vaatimukset pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta, mikäli yritys on mukana energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja on ottanut käyttöön ETJ+:n. Tällöin ETJ+:n ei tarvitse olla sertifioitu.

Vaihtoehtoisesti suuri yritys on vapautettu suuren yrityksen energiakatselmusvelvoitteesta, jos yrityksellä on käytössä ISO 14001 -standardin mukaisesti akkreditoidusti sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä ja sertifioitu ETJ+ -järjestelmä.

ETJ+ on laadittu Motivan, sertifiointiyritysten, Energiaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä.

ISO 50001 -standardi on kansainvälinen standardi ja se on tässä mainituista hallintajärjestelmistä vaativin. Standardi on saatavissa SFS:stä.

Suomeksi:

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ (pdf) (258.1 KB)

Energiatehokkuusjarjestelman (ETJ+) arviointikysymykset (doc) (370 KB)

Englanniksi:

Energy Efficiency System EES+ (pdf) (352.6 KB)

Energy Efficiency System EES+ Report template for evaluation (doc) (386 KB)

ETJ:stä ETJ+:ksi – käytännön ohjeet:
ETJ+n lisävaatimukset ETJ:n verrattuna - käytännön ohjeita vaatimusten täyttämiseksi (pdf) (626.9 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 11.12.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.