Laskukaavat: Lämmitysenergiankulutus

  • KAAVA 1: Jos vertaat saman rakennuksen lämmitysenergian kulutusta eri ajankohtina.
  • KAAVA 2: Jos haluat verrata eri puolella Suomea olevien rakennusten lämmitysenergian kulutuksia, normeeraa ne Jyväskylään.
  • KAAVA 3: Jos haluat verrata saman alueen rakennusten lämmitysenergian kulutuksia, normeeraa ne vertailupaikkakuntaan.
  • KAAVAT 4 JA 5: Jos käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema toteutunut kiinteistökohtainen lämmitystarveluku, voidaan kaavan 4 avulla laskea paikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku. Tällöin rakennuksen kulutukset saadaan normeerattua tarkimmin kaavan 5 avulla.

KAAVA 1: Peruskaava

Kaavalla 1 laskettu arvo ei ole vertailukelpoinen muilla paikkakunnilla olevien rakennusten kulutuksiin ilman korjauskertoimien käyttöä.
Kaava 1

Huom. Normitus koskee vain rakennuksen lämmittämiseen kuluvaa energiaa. Säästä riippumaton käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia on ensin poistettava rakennuksen kokonaislämmitysenergian kulutuksesta eli
Toteutunut kulutus

Kaavan selitteet:
Qnorm  rakennuksen normitettu lämmitysenergiankulutus
Qtoteutunut  rakennuksen tilojen lämmittämiseen kuluva energia
Qkok rakennuksen kokonaislämmitysenergiankulutus
Qlämmin käyttövesi

käyttöveden lämmittämisen vaatima energia.
Lue lisätietoja kohdasta: Laskukaavat: Lämmin käyttövesi

SN vpkunta  normaalivuoden tai -kuukauden (1981-2010)
lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla
Stoteutunut vpkunta toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausi-
tasolla vertailupaikkakunnalla

Normituksessa on tärkeää valita oikea vertailupaikkakunta.

KAAVA 2: Energiankulutuksen normitus Jyväskylään

Rakennuksen normeerattu energiankulutus valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään saadaan vuosi- tai kuukausitasolla seuraavasti:
Kaava 2

Kaavan selitteet:

k2 Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään.
SN vpkunta
Normaalivuoden tai -kuukauden (1981-2010) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla.
Stoteutunut vpkunta   Toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla vertailupaikkakunnalla.

Muut muuttujat kuten kaavassa 1.

Kun kulutukset normeerataan valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään, voidaan esim. eri puolilla maata sijaitsevien rakennusten lämmitysenergian ominaiskulutuksia verrata toisiinsa.

KAAVA 3: Energiankulutuksen normitus vertailupaikkakuntaan

Rakennuksen normeerattu energiankulutus oman alueen vertailupaikkakuntaan saadaan vuosi- tai kuukausitasolla seuraavasti:
Kaava 3

Kaavan selitteet:
k1 Paikkakuntakohtainen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan.
SN vpkunta  Normaalivuoden tai -kuukauden (1981-2010) lämmitystarveluku   vertailupaikkakunnalla.
Stoteutunut vpkunta Toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla vertailupaikkakunnalla.

Muut muuttujat kuten kaavassa 1.

Normitusta vertailupaikkakuntaan käytetään, kun saman alueen kulutuksia halutaan verrata toisiinsa.

KAAVAT 4 JA 5: Energiankulutuksen normitus omalle paikkakunnalle

Jos käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema kiinteistökohtainen toteutunut lämmitystarveluku, niin kaavan 4 avulla voidaan määrittää rakennuksen sijaintipaikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku.

Kunnan normaalikuukauden tai -vuoden SN kunta lämmitystarveluku saadaan kertoimen k1 ja vertailupaikkakunnan normaalikuukauden tai -vuoden lämmitystarveluvun avulla.
Normaalikuukauden tai vuoden lämmitystarveluku - kaava 4

Tämän jälkeen rakennuksen kulutus saadaan tarkimmin normitettua kaavan 5 avulla.

Kaava 5

SN kunta Kunnan normaalivuoden lämmitystarveluku (kaavasta 4).
Stoteutunut kunta Rakennusautomaatiojärjestelmästä saatava toteutunut lämmitystarveluku ko. kunnassa.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 3.3.2017