Laskukaavat: Lämmitysenergiankulutus

  • KAAVA 1: Jos vertaat saman rakennuksen lämmitysenergian kulutusta eri ajankohtina.
  • KAAVA 2: Jos haluat verrata eri puolella Suomea olevien rakennusten lämmitysenergian kulutuksia, normeeraa ne Jyväskylään.
  • KAAVA 3: Jos haluat verrata saman alueen rakennusten lämmitysenergian kulutuksia, normeeraa ne vertailupaikkakuntaan.
  • KAAVAT 4 JA 5: Jos käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema toteutunut kiinteistökohtainen lämmitystarveluku, voidaan kaavan 4 avulla laskea paikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku. Tällöin rakennuksen kulutukset saadaan normeerattua tarkimmin kaavan 5 avulla.

KAAVA 1: Peruskaava

Kaavalla 1 laskettu arvo ei ole vertailukelpoinen muilla paikkakunnilla olevien rakennusten kulutuksiin ilman korjauskertoimien käyttöä.
Kaava 1

Huom. Normitus koskee vain rakennuksen lämmittämiseen kuluvaa energiaa. Säästä riippumaton käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia on ensin poistettava rakennuksen kokonaislämmitysenergian kulutuksesta eli
Toteutunut kulutus

Kaavan selitteet:
Qnorm  rakennuksen normitettu lämmitysenergiankulutus
Qtoteutunut  rakennuksen tilojen lämmittämiseen kuluva energia
Qkok rakennuksen kokonaislämmitysenergiankulutus
Qlämmin käyttövesi

käyttöveden lämmittämisen vaatima energia.
Lue lisätietoja kohdasta:

SN vpkunta  normaalivuoden tai -kuukauden (1981-2010)
lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla
Stoteutunut vpkunta toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausi-
tasolla vertailupaikkakunnalla

Normituksessa on tärkeää valita oikea vertailupaikkakunta.

KAAVA 2: Energiankulutuksen normitus Jyväskylään

Rakennuksen normeerattu energiankulutus valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään saadaan vuosi- tai kuukausitasolla seuraavasti:
Kaava 2

Kaavan selitteet:

k2 Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään.
SN vpkunta
Normaalivuoden tai -kuukauden (1981-2010) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla.
Stoteutunut vpkunta   Toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla vertailupaikkakunnalla.

Muut muuttujat kuten kaavassa 1.

Kun kulutukset normeerataan valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään, voidaan esim. eri puolilla maata sijaitsevien rakennusten lämmitysenergian ominaiskulutuksia verrata toisiinsa.

KAAVA 3: Energiankulutuksen normitus vertailupaikkakuntaan

Rakennuksen normeerattu energiankulutus oman alueen vertailupaikkakuntaan saadaan vuosi- tai kuukausitasolla seuraavasti:
Kaava 3

Kaavan selitteet:
k1 Paikkakuntakohtainen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan.
SN vpkunta  Normaalivuoden tai -kuukauden (1981-2010) lämmitystarveluku   vertailupaikkakunnalla.
Stoteutunut vpkunta Toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla vertailupaikkakunnalla.

Muut muuttujat kuten kaavassa 1.

Normitusta vertailupaikkakuntaan käytetään, kun saman alueen kulutuksia halutaan verrata toisiinsa.

KAAVAT 4 JA 5: Energiankulutuksen normitus omalle paikkakunnalle

Jos käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema kiinteistökohtainen toteutunut lämmitystarveluku, niin kaavan 4 avulla voidaan määrittää rakennuksen sijaintipaikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku.

Kunnan normaalikuukauden tai -vuoden SN kunta lämmitystarveluku saadaan kertoimen k1 ja vertailupaikkakunnan normaalikuukauden tai -vuoden lämmitystarveluvun avulla.
Normaalikuukauden tai vuoden lämmitystarveluku - kaava 4

Tämän jälkeen rakennuksen kulutus saadaan tarkimmin normitettua kaavan 5 avulla.

Kaava 5

SN kunta Kunnan normaalivuoden lämmitystarveluku (kaavasta 4).
Stoteutunut kunta Rakennusautomaatiojärjestelmästä saatava toteutunut lämmitystarveluku ko. kunnassa.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 3.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.