Räknare för jämförelse av uppvärmningsmetoder av småhus

Räknare för jämförelse av
uppvärmningsmetoder av småhus >>

(Motiva, Kesto, JAMK)

Hjälp vid valet av uppvärmningssystem

Räknare för jämförelse av uppvärmningsmetoder av småhus har utarbetats för att hjälp till att jämföra olika uppvärmningssätt. Räknaren har som syfte att erbjuda neutral och jämförbar information om olika uppvärmningssätt och deras kostnader. Syftet är också att ge övergripande information om uppvärmningssätten i stället för om enskilda anordningar eller systemdelar.

Vid sidan om kostnaderna erbjuder räknaren också beskrivningar av olika uppvärmningssätt. Den primära målgruppen för räknaren är personer som bygger nya småhus och som renoverar gamla hus. De riktvärden som ges är avsedda för småhus och de förhandsifyllda uppgifterna har getts för att motsvara de genomsnittliga kostnaderna och är värdena för uppvärmningssätt i nya småhus. Räknaren kan emellertid i princip också användas för byggnader av annan storlek och typ.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.