Energisyner som ANM stöder

Effektivisering av energianvändningen ger företagen och sammanslutningarna direkt ekonomisk nytta och minskar miljöutsläppen som verksamheten medför. Det är möjligt att göra besparingar till och med utan investeringar.

Utgångspunkten för effektiveringsåtgärderna är kunskap om nuläget och lokalisering av ekonomiskt lönsamma effektiveringsobjekt. Det första steget för effektivering av energianvändningen är en energisyn.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) stöder energisyner som genomförs inom service-, industri- och energibranschen. I Motivas uppgifter ingår uppföljning, främjande och utveckling av den av arbets- och näringsministeriet stödda energisyneverksamheten i samarbete med sakkunniga, ANM, beställarna av syner och syneförrättare.

Motiva upprätthåller ett uppföljningssystem för energisyneverksamheten i vilket uppgifter om alla energisyner samlas in och övervakar energisynerapporternas kvalitet. För att främja verksamheten lyfter Motiva fram exempel på lyckade besiktningsprojekt i offentligheten. Motiva utbildar också energigranskare och ger beställare av syner och granskare råd.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.