ANM:s råd för energisyneverksamhet

Energisyneverksamheten som arbets- och näringsministeriet (ANM) stöder har klara direktiv. Direktiven finns endast i elektronisk form på Motivas nätsida och uppdateras årligen. De nya direktiven för året träder i kraft då de publiceras på nätsidan.

Det finns en handbok för energisyner. I den finns praktiska råd om hur synen skall gå till. Handboken kan laddas ner från Motivas extranetservice.

HIM stöder energisyneverksamheten och energisbesparingsinvesteringar

Arbets- och näringsministeriet (ANM) stöder helhetsbetonade rapporterade energibesparingsutredningar för företag och fastigheter. Utredningarna benämns Motiva-energisyner.

Företag och samfund (t.ex. kommuner, församlingar och stiftelser) kan få stöd för energisyner av ANM. Även syner i fjärrvärmebranschen och kraftverksbranschen lyder under energisyner. Stödet kan sökas av ägarföretag eller samfund eller den som svarar för energikostnaderna för objektet som undergår energisyn.

Närmare information finns i ANM:s allmänna regler för energisyneverksamheten på finska.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 16.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.