Energisynemodeller för olika ändamål

Det finns skräddarsydda energisynemodeller för olika ändamål – för både fastigheter och industrin. T.ex. för mindre byggnader lämpar sig Energiöversikten och för större enheter är energianalyser lämpliga. Det finns olika synemodeller beroende på t.ex. ålder och storlek t.ex. Ibruktagningssyn (Käyttöönottokatselmus) och Uppföljningssyn (Seurantakatselmus).

Gemensamt för alla synemodeller är att Motiva energisyner ger alltid en holistisk syn på förbrukning av energi och vatten. På basen av synen utarbetas förslag till lönsamma sparåtgärder. Ett annat gemensamt drag hos synemodellerna är det att de har utvecklats på basen av erfarenheter man fått i det praktiska synearbetet.

Energisynen fungerar som en del av förbrukningsuppföljningen, fastighetsförvaltningsprocessen samt behärskandet av miljöärenden. Energiförbrukningen effektiveras genom energisyner och en effektivare energiförbrukning betyder inbesparingar i energi- och vattenkostnader.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 16.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.