Energianhallinta: mittarointi

Tavoitteellisen ja tuloksellisen energiatehokkuustyön perustana on, että vesihuoltolaitos tuntee energiankulutuksen jakautumisen ja niiden vaihtelut kohde-, linja- ja laitetasolla. Pitää myös ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat energiankulutukseen ja -tehokkuuteen. Päätösten tueksi tarvitaan mitattua, mittauksista jalostettua tietoa ja energiatehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja.

Energiankulutukseen ja -tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä vesihuollossa ovat muun muassa
  • vesimäärien vaihtelut,
  • vuodenaika ja ulkolämpötila,
  • valitut tekniset ratkaisut
  • prosessien ajotavat ja -arvot,
  • käytettävät kemikaalit ja niiden määrät,
  • puhdistusvaatimukset,
  • erilaiset toimintahäiriöt.
Myös erot käyttäjien toiminnassa voivat vaikuttaa energiatehokkuuteen.

Jos veden tuotannon ja jäteveden puhdistuksen energiankulutus vaihtelevat paljon, on kuukausitason seurannan avulla vaikea puuttua energiakulutuksen poikkeamiin riittävän nopeasti, jos lainkaan. Hetkittäiset suuretkaan muutokset energiankulutuksessa eivät näy pitkän aikavälin yhteenvetotiedoissa.

Energiankäyttöön ja energiatehokkuuteen liittyviä mittauksia on vesihuoltolaitoksilla vaihtelevasti. Mittarointitekniikan kehitys ja sen pienentyneet kustannukset tekevät entistä laajemman mittaamisen mahdolliseksi ja taloudellisesti kannattavaksi.


Case HSY: energiankäytön optimointi digitaalisesti

HSY halusi selvittää Ala-Tikkurilan ja Ylästön pumppaamoiden ajotapojen vaikutusta  energiankulutukseen. Optimaalisen ratkaisun ratkaisun löytämiseksi tarkasteltiin pumppaamojen erilaisia ajotilanteita ja pumppujen sopivuutta prosessiin. Pumppuja ohjaaviin taajuusmuuttajiin asennettiin dataloggerit, jotta voitiin mitata pumpun energiankulutusta ja selvittää mikä ajotapa on energiatehokkain sekä ovatko prosessissa käytettävät pumput oikeankokoiset.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 23.10.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.