Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa.

Materiaalikatselmuksia voi hyödyntää monipuolisesti eri toimialojen yrityksissä. Suomessa vuosina 2014–2015 tehtyjen materiaalikatselmusten vuotuinen säästöpotentiaali oli noin miljoona euroa katselmusta kohden.


"Tiesitkö että materiaalikatselmuksiin on saatavissa valtion tukea?", muistuttaa
johtava asiantuntija Ilkka Hippinen

Materiaalikatselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi. Toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset investointitarpeet arvioidaan ja myös ehdotukset jatkotoimista tehdään. Materiaalikatselmuksen pohjalta yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti.

Todelliset kustannukset esiin

Materiaalikatselmus arvottaa tuotantoprosessin läpivirtaus- ja kiertovirtoja. Tällöin todelliset kustannukset eri materiaalivirroille saadaan asetettua tärkeysjärjestykseen ja parannustoimenpiteet saadaan tehokkaasti kohdistettua juuri oikeisiin kohtiin prosessia.

Materiaalikatselmuksella saavutettavia hyötyjä:
 • kustannussäästöt raaka-ainehankinnoissa ja jätemaksuissa
 • säästöt energia- ja työkustannuksissa
 • yrityksen kilpailukyvyn paraneminen
 • luonnonvarojen käytön väheneminen
 • ympäristökuormituksen väheneminen
 • kiristyvien lupaehtojen ja muiden vaatimusten ennakointi
 • yrityksen imagon paraneminen ympäristöasioissa
 • yrityksen oman osaamisen paraneminen materiaalitehokkuusasioissa.

Materiaalikatselmus käynnistää jatkuvan kehitysprosessin. Se tuottaa myös arvokasta tietoa yrityksen kehitystoimintaan.

Materiaalikatselmusmenettely kehitettiin Motivan, kohdeyritysten ja konsulttien yhteistyönä. Kehitystyön yhteydessä toteutettiin ensimmäiset pilottikatselmukset viidessä keskisuuressa yrityksessä, joissa löydettiin huomattava määrä säästömahdollisuuksia. Säästötoimenpiteitä alettiin yrityksissä toteuttaa heti katselmuksen tulosten selvittyä.

Materiaalikatselmuksesta saatua tietoa voidaan käyttää muun muassa:
 • uusien mittareiden ja tavoitteiden laadinnassa
 • ympäristötiedon keruussa ja siirtämisessä edelleen tuoteketjussa
 • eri yritysten välisten resurssivirtojen hyödyntämisessä.
kaavio muokattu

Kumuloituvia säästöjä

Materiaalien prosessointi vaatii energiaa ja työtä. Raaka-ainekustannusten lisäksi materiaalien tehokkaampi käyttö vähentää useimmiten myös energiankulutusta ja prosessien vaatimaa työpanosta. Samalla myös muut välilliset kustannukset pienenevät.
Hukkamateriaalin kustannusvaikutukset
Kuva: Hukkamateriaalien kustannusvaikutukset (Lähde: Envirowise. 2002. Waste Minimisation for Managers. GG367)

Materiaalikatselmusmenettelyssä huomioidaan myös nämä materiaalivirtoihin liittyvät välilliset kustannukset. Toisin sanoen katselmuksessa lasketaan materiaalivirtojen kustannukset siten, että kullekin materiaalivirralle kohdistetaan eri prosessivaiheissa siihen liittyvät energia-, työ- ja muut kustannukset soveltaen MFCA-menetelmää (Material Flow Cost Accounting = Materiaalivirtojen kustannusanalyysi). Siten pystytään laskemaan tarkemmin myös katselmuksessa esitettyjen parannustoimenpiteiden tuomat säästöt.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 8.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.