Kysymyksiä ja vastauksia materiaalikatselmuksesta

Materiaalikatselmointiin liittyviä väitteitä ja vastauksia niihin.

1. Materiaalikatselmus kohdistuu yrityksen ydintoimintaan – mitä uutta ulkopuolinen katselmoija voi enää tuoda?

Materiaalikatselmus tuo tarkasteluun systemaattisen lähestymistavan, sekä ulkopuolisen neutraalin näkökulman ja resurssin. Katselmoija tuo hankkeeseen oman osaamisensa ja kokemuksensa aiemmista projekteista. Katselmoija saa kaivettua esille myös yrityksen sisäistä piilevää niin sanottua hiljaista tietoa. Kokemuksemme mukaan tehostettavaa on kaikissa yrityksissä.

2. Materiaalikatselmus vaatii liikaa aikaa yrityksen omalta henkilökunnalta

Materiaalikatselmuksessa yritys joutuu panostamaan myös omaa työtään hankkeeseen. Tämä työ painottuu lähtötietojen keräämiseen yrityksen omista tietojärjestelmistä. Lisäksi yrityksen henkilöiden aikaa kuluu ideointityöpajaan ja kokouksiin osallistumiseen. Tämä vaatii yritykseltä sitoutumista. Katselmuskohdeyrityksissä tätä ei kuitenkaan ole koettu liian työlääksi tai aikaa vieväksi.

3. Meillä on jo käynnissä Lean-hanke yrityksessä – tarvitaanko enää muuta?

Materiaalikatselmustyökalu arvottaa tuotannon läpivirtaavat ja kiertävät materiaalivirrat. Katselmus kannattaa tehdä ennen esimerkiksi Lean arvovirtakuvausta, jotta materiaalivirtauksia tarkastellaan kriittisesti ennen prosessin hukka-ajan minimointia.

4. Materiaalitehokkuuden parannustoimet liittyvät lähinnä jäteasioihin

Materiaalitehokkuuden parannustoimilla voidaan vähentää toimipaikassa syntyvää jätettä, parantaa sen laatua tai löytää jätteelle hyötykäyttötapoja. Kuitenkin havaintomme mukaan suurin osa materiaalitehokkuuden parannustoimista liittyy itse tuotantoprosessiin, kuten prosessin ajotapoihin, hukan vähentämiseen, virheiden havainnointiin ja ohjeistusten parantamiseen.

5. Tuotteiden suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi myös tuotannon materiaalitehokkuuteen

Suunnittelun merkitys tuotteiden elinkaaren aikaiseen materiaalitehokkuuteen materiaalivalintojen, kestävyyden ja korjattavuuden kautta on erittäin suuri. Olemme huomanneet, että tuotesuunnittelun ja tuotannon yhteistyötä ja kommunikointia tehostamalla voitaisiin parantaa myös tuotannon materiaalitehokkuutta huomattavasti. Esimerkiksi hukkamateriaalin syntymistä voitaisiin vähentää huomioimalla suunnittelussa paremmin tuotantoprosessin sekä käytettävien raaka-aineiden ja aihioiden mitat tai muut reunaehdot.

6. Yritykset eivät halua kertoa materiaalitehokkuusasioistaan

Päinvastoin. Katselmuksen toteutuksen edellytyksenä on avoin tiedonsaanti, mikä ei ole ollut ongelma tähän asti toteutetuissa materiaalikatselmuksissa. Katselmushankkeissa tehdään aina yrityksen ja konsultin välinen salassapitosopimus, jossa sovitaan myös tulosten viestinnästä projektin päättymisen jälkeen. Kohdeyritys päättää, mitä hankkeesta viestitään. Katselmuksen löydöksistä viestiminen on yleensä edullista yrityksen imagon kannalta.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.5.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.