Materiaalikatselmus-
menettelyn taustaa

Motiva on hyödyntänyt materiaalikatselmusmenettelyn kehitystyössä pitkää kokemustaan energiakatselmuksista ja -analyyseistä. Kehitystyö toteutettiin yhdessä pilottiyritysten ja katselmuskonsulttien kanssa hyödyntäen kokemuksia pilottikatselmuksista.

Kehitystyössä oppia on otettu myös Saksasta, jossa on ollut käynnissä tuettu materiaalitehokkuusohjelma (Impulsprogramm Materialeffizienz, Demea) PK-yrityksille vuodesta 2005 lähtien.

Lisäksi kehitystyössä on käytetty apuna erilaisia olemassa olevia materiaalivirtojen analysointi- ja visualisointimenetelmiä soveltuvin osin. Materiaalivirtojen kustannusten laskennassa sovelletaan niin sanottua MFCA-menetelmää (materiaalivirtojen kustannusanalyysi).

Materiaalivirtojen esittämisessä käytetään visuaalista esitystapaa, jossa hyödynnetään Sankey-diagrammeja ja sovelletaan niin sanottua Material Stream Mapping -menettelyä. Näissä menetelmissä tarkoituksena on esittää yrityksen materiaalitase helposti ymmärrettävässä muodossa siten, että massa- tai kustannusvirrat näkyvät selkeästi yhdessä kuvassa.

Materiaalivirtojen analyysi- ja visualisointimenetelmiä:


Ifu Hamburg kehittää materiaalivirtojen hallintaan liittyviä ohjelmistoja (muun muassa Umberto ja e!Sankey) ja osallistuu T&K-työhön.

Practical Handbook of Material Flow Analysis (2004)

STAN-software for substance flow analysis

Energy and Material Stream Mapping (pdf) (331.2 KB)

Saksan materiaalitehokkuustoiminnan tuloksia:

Das Impuslprogramm Materialeffizienz der Bundesregierung (pps) (6.3 MB)

Esimerkkejä materiaalikatselmusprojekteista – Demea (pdf) (1.6 MB)

Materiaalitehokkuudella saavutettuja tuloksia Saksasta 2010 (pdf) (965.6 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.5.2017