Energia- ja ilmastostrategia

Energia- ja Ilmastostrategiassa linjataan energia- ja ilmastopoliittisia toimenpiteitä ja asetetaan päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian edistämistavoitteita ja energiankäytön tehostamistavoitteita.

Energia- ja ilmastostrategian päivitys 2016

Hallitus hyväksyi kansallisen energia- ja ilmastostrategian 24.11.2016 ja antoi sen selontekona eduskunnalle.  Strategiassa linjataan toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030.  

Linjausten mukaan toimittaessa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin.

Strategiassa linjataan keskeisiä toimia päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden, lähinnä liikenteen, kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi. EU:n edellyttämiä päästövähennystoimia täsmennetään ja täydennetään vuoden 2017 aikana valmistuvassa keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisessa suunnitelmassa.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 – Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 24.11.2016 (pdf, 1.085Mt)

Nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030 - Statsrådets redogörelse24.11.2016 (pdf, 1.090Mt)

The National Energy and Climate Strategy for 2030 - Government report 24.11.2016 (pdf, 1.109Mt)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 10.5.2017