Energi- och klimatstrategi

I energi- och klimatstrategin behandlas energi- och klimatpolitiska åtgärder och det ställs upp mål för en minskning av utsläppen, för främjande av förnybara energikällor och för effektiviseringen av energianvändningen. För att verkställa strategin inleds genomförandeprogram i vilka man fastställer praktiska åtgärder i syfte att uppnå målen i strategin.

Uppdatering av energi- och klimatstrategin 2013

Regeringen godkände en uppdatering av strategin 20.3.2013 och överlämnade den till riksdagen som statsrådets redogörelse. När strategiarbetet är klart utarbetas en färdplan för Finland fram till 2050, bestående av metoder genom vilka växthusgasutsläppen ska minska med 80 procent. Utarbetandet av den här färdplanen är förbundet med ett omfattande hörande av intressegrupper och medborgare.

Utsläppsnedskärningar genom nationella åtgärder och utsläppshandel

Utan nya åtgärder kommer Finlands växthusgasutsläpp 2020 att vara cirka 20 procent högre än utsläppen 1990. Ökningen skulle bero nästan uteslutande på utsläpp från energiproduktionen och industrin. EU:s mål är att med hjälp av EU:s direktiv om utsläppshandel minska utsläppen inom dessa ovan nämnda branscher med 21 procent från nivån 2005 fram till 2020.

Utsläppen inom andra sektorer – som till exempel trafik, uppvärmning av enskilda hus och lantbruk – ska enligt kommissionens förslag fram till 2020 minskas i Finland med i genomsnitt 16 procent från nivån för 2005.

Mer information:

Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030 (pdf) (1.1 MB)


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.