Energiatehokkuussopimukset

Eri toiminta-alueilla vuonna 2008 käynnistyneillä energiatehokkuussopimuksilla on kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tarkoitus osaltaan vastata kansainvälisiin sitoumuksiimme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Erityisen merkityksellinen työkalu uusi sopimusjärjestelmä on toukokuussa 2006 voimaan tulleen energiapalveludirektiivin (ESD) toimeenpanossa.

Energiapalveludirektiivin myötä Suomelle tuli ohjeellinen 9 prosentin energiansäästötavoite jaksolle 2008–2016. Energiamääränä tavoite on 17,8 TWh. Uudessa sopimusjärjestelmässä on nimenomaisesti pyritty huomioimaan tämän direktiivin velvoitteet, joiden toimeenpanemiseksi Suomi sai neuvoteltua energiatehokkuussopimukset säädösohjauksen vaihtoehdoksi.

Niiltä osin, kun direktiivin velvoitteiden toimeenpano ei ole sopimustoiminnan kautta mahdollista, valmistellaan tarvittavat säädökset koskien julkisyhteisöjen energiankäyttöä sekä energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluita. Lait on lähetetty lausunnoille maaliskuussa 2009.

Ministeriöt mukana energiatehokkuussopimuksissa

Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla ovat elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja kunta-alan energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma.

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus käsittää:
  • energiavaltaisen alan (sisältäen sekä teollisuuden että energian tuotannon);
  • keskisuuret energiankäyttäjät sekä teollisuudessa että palvelualalla (sisältäen tässä vaiheessa elintarviketeollisuuden, kemianteollisuuden, muoviteollisuuden, teknologiateollisuuden ja puunjalostusteollisuuden, autoalan, kaupan sekä matkailu- ja ravintolapalvelut); sekä
  • energiapalvelut (sisältäen energian siirron ja jakelun sekä kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen).

Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoimintaa koskevassa HÖYLÄ III -energiatehokkuussopimuksessa on työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sopimusosapuolena ympäristöministeriö.

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen sekä Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksen vastuuministeriö on liikenne- ja viestintäministeriö.

Tammikuussa 2010 käynnistyi Maatalouden energiaohjelma, jonka vastuutahona on maa- ja metsätalousministeriö.

Uusi energiatehokkuussopimuskausi käynnistyy vuoden 2017 alussa

Energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025 jatkaa sopimuskautta 2008–2016. Liittyminen uudelle sopimuskaudelle on käynnissä.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.11.2016