Energiakatselmukset

Energiakatselmukset ovat kokonaisvaltaisia energiankäytön ja energiansäästömahdollisuuksien selvityksiä, jotka toteutetaan erillisten ohjeiden mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriön tukemia energiakatselmuksia tehdään yksityisellä ja julkisella palvelusektorilla, teollisuudessa ja energia-alalla.

Vuonna 2006 energiakatselmustoiminta laajeni kattamaan myös kuljetusketjut. Ympäristöministeriön päävastuulla oleva asuinkerrostalojen energiakatselmustoiminta käynnistyi vuonna 2003.

Suomi katselmustoiminnan edelläkävijä

Suomi on energiakatselmustoiminnassa kansainvälisesti arvostettu edelläkävijä. Suomen kokemuksia ja osaamista on hyödynnetty usein, kun eri maiden katselmusohjelmia on rakennettu. Suomi on koordinoinut muun muassa kahta laajaa Euroopan komission SAVE II -ohjelman hanketta, ja järjesti syksyllä 2006 kansainvälisen AUDIT '06 -konferenssin.

Työ- ja elinkeinoministeriön tukeman energiakatselmustoiminnan hallinnoinnista vastaa Motiva Oy. Motivan tehtäviin kuuluvat muun muassa katselmustoiminnan edistäminen ja seuranta sekä katselmoijien koulutus ja katselmustyön laadunvarmistus. Energiakatselmusten tukihakemukset käsitellään alueellisesti ELY-keskuksissa.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.11.2016