Energisyner

Energisyner är övergripande utredningar över energianvändningen och energibesparingsmöjligheter som fullföljs i enlighet med särskilda anvisningar. Energisynerna som stöds av arbets- och näringsministeriet genomförs inom den privata och den offentliga sektorn, inom industrin och energisektorn.

År 2006 utvidgades verksamheten till att även omfatta transportkedjor. Energisyneverksamheten i bostadshöghus som miljöministeriet huvudsakligen ansvarar för inleddes 2003.

Finland är en föregångare inom syneverksamheten

Finland är en internationellt erkänd föregångare inom energisyneverksamheten. Finlands erfarenheter och kompetens har ofta utnyttjats när olika länder har byggt upp synprogram.

För administrationen av energisyneverksamheten som stöd av arbets- och näringsministeriet svarar Motiva Ab. I Motivas uppgifter ingår bland annat att främja och följa upp syneverksamheten och att utbilda syneförrättare och kontrollera synarbetets kvalitet. Ansökningarna om stöd för energisyner handläggs vid Tekes.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.