Teollisuuden energia-analyysi

Teollisuuden energia-analyysissä tutkitaan katselmuskohteen kaikki primääri- ja sekundäärienergiavirrat sekä energiansäästömahdollisuudet. Koska energia-analyyseissa on tuotantoprosesseilla keskeinen osuus, on kohteen omien tuotanto- ja kunnossapito-organisaatioiden osallistuminen katselmustyöhön erityisen tärkeää. Teollisuuden energia-analyysissa on noudatettava oheisen mallisisällysluettelon lisäksi energiakatselmustoiminnan yleisohjetta.

Teollisuuden energia-analyysin raportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan prosessien sekä tehdaspalvelu- ja taloteknisten järjestelmien energiatehokkuus, toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpiteet perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen. Teollisuuden energia-analyyseissä esitettyjen toimenpiteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika on 2 vuotta.

Teollisuuden energiakatselmusmallien valinta

Taulukko. Työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan yleisohjeen mukaan katselmuskohteen energian ja veden arvonlisäverottomasta vuosikustannuksesta riippuen voidaan teollisuussektorin katselmusmalleja valita seuraavasti.
Energian ja veden arvonlisäveroton vuosikustannus €/a
Kiinteistön energia-katsastus
Teollisuuden energia-katsastus
Teollisuuden energia-analyysi
Prosessi-teollisuuden energia-analyysi
< 15 000
x15 000-55 000
x
x


55 000-1 400 000

x
x

1 400 000-3 000 000


x

> 3 000 000


x
x

Teollisuuden energia-analyysin tuettava työkustannusosuus

Energiakatselmus on toteutettava TEM:n yleisohjeita ja katselmusten mallikohtaisia ohjeita noudattaen. Katselmukseen tarvittava panostus määräytyy tapauskohtaisesti muun muassa kohteen laajuuden ja monimuotoisuuden perusteella.

TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa määritellään teollisuuden energia-analyysin tuettava työkustannuosuus. Tuettavan työkustannusosuuden yläraja määräytyy kohteen arvonlisäverottomien vuotuisten energia- ja vesikustannusten perusteella TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa esitettyjen tukitaulukoiden mukaisesti.

Esimerkkiraportti

Varsinaista esimerkkiraporttia ei teollisuuskatselmuksille ole laadittu kiinteistökatselmusmallien tapaan. Sen sijaan erityisesti asiakkaiden ja ensimmäisiä teollisuuskohteiden katselmushankkeita aloittelevien katselmoijien tai katselmoijayritysten tarpeisiin on olemassa todellisesta teollisuuden energia-analyysistä tunnistamattomaksi muokattu raportti.

Tätä raporttia ei ole tarkoitettu kaikilta osin noudatettavaksi esimerkinomaiseksi ohjeeksi, vaan se on tarkoitettu kuvaamaan teollisuuskatselmusten yleistä sisältöä ja katselmusraportoinnin laajuutta. Raportin voi pyytää käyttöönsä paperiversiona Motivasta.

Teollisuussektorin energiakatselmuksen ohjeistus (pdf) (187.1 KB)
(päivitetty syksyllä 2015)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.