Ekosuunnitteludirektiivi

Soveltamisalaltaan laajempi Ekosuunnitteludirektiivi (2009/125/EY) korvasi 20.11.2009 energiaa käyttävien tuotteiden EuP-direktiivin (2005/32/EY). Ekosuunnitteludirektiivi pannaan kansallisesti täytäntöön lailla tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista ja sitä täydentävällä valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi laki sisältää energiamerkintää ja energiatehokkuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat säädökset.

Ekosuunnitteludirektiivi määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset. Tavoitteena on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun integrointi tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristön suojelun tasoa sekä samalla energiahuoltovarmuutta.

Ekosuunnitteludirektiivi on puitedirektiivi, jonka nojalla annetaan tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Niissä määritellään tuoteryhmäkohtaisesti tuotesuunnittelun ympäristövaatimukset.

Tuoteryhmäkohtaiset täytäntöönpanosäännökset

Euroopan komissio antaa Ekosuunnitteludirektiivin nojalla tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä.

Niitä voidaan antaa sellaisille energiaa käyttäville tuotteille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:
  • tuotteen myyntimäärä EU:n alueella on yli 200 000 kpl valmistajasta riippumatta;
  • tuotteella on merkittävät ympäristövaikutukset; ja
  • tuotteesta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseen nähdään olevan merkittävät mahdollisuudet ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Tuoteryhmäkohtaiset täytäntöönpanotoimenpiteet valmistellaan Euroopan yhteisöjen komissiossa. Niitä valmistelee komission johdolla toimiva jäsenvaltioiden edustajista koostuva säätelykomitea. Ennen sääntelykomitean käsittelyä täytäntöönpanotoimenpidettä valmistellaan kuulemisfoorumissa, jossa on jäsenvaltioiden lisäksi edustettuina eri sidosryhmät. Säädösten noudattamista valvoo Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Valmistelutilanne muuttuu jatkuvasti, ja ajantasaiset tiedot tuoteryhmistä, joille asetukset on annettu löytyvät osoitteesta:
ekosuunnittelu.info – Tuotevaatimukset

Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusarvioita:

Ekosuunnittelu yhteenvetoraportti  (pdf) (61.8 KB)

Ekosuunnittelu kohdelamput ja -valaisimet (pdf) (1.6 MB)

Ekosuunnittelu vesipumput (pdf) (2.2 MB)

Ekosuunnittelu_Käyttöveden lämmittimet ja varaajat (pdf) (166.9 KB)

Ekosuunnittelu_Palvelusektorin valaistus (pdf) (1.2 MB)

Ekosuunnittelu_sähkömoottorit (pdf) (1.6 MB)

Ekosuunnittelu_Tietokoneet ja palvelimet (pdf) (640.8 KB)

Ekosuunnittelu_Tilalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet (pdf) (194.1 KB)

Ekosuunnittelu_ulkoiset tehonlähteet (pdf) (715.6 KB)

Ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arviointi Huoneilmastointilaitteet (pdf) (142.6 KB)

Motiva Ecodesign vaikutusten arviointi akselitiivisteettömät kiertovesipumput (pdf) (163 KB)

Motiva Ecodesign vaikutusten arviointi puhaltimet (pdf) (142.9 KB)

TTS Ecodesign direktiivin vaikutusten arviointi raportti (pdf) (338.9 KB)

TTS Ecodesign kuivausrummut raportti (pdf) (156.7 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.