Energiatehokkuusdirektiivi

Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) tuli voimaan 4.12.2012. Se korvasi energiapalveludirektiivin (ESD, 2006/32/EY) ja CHP-direktiivin (2004/8/EY). Kansallinen toimeenpano alkoi direktiivin mukaisesti 5.6.2014.

Energiatehokkuusdirektiivi sisältää edellä mainittujen direktiivien korvaamisen lisäksi joitain muutoksia direktiiveihin, jotka koskevat energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia (2009/15/EY) ja energiamerkintöjä koskevaan direktiiviin (2010/30/EU).

Kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-4

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) velvoittaa laatimaan kolmen vuoden välein kansallisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelman (NEEAP, National Energy Efficiency Action Plan).

Huhtikuussa 2017 Euroopan komissiolle toimitettu neljäs kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma (NEEAP-4) on jatkoa kahdelle ESD:n mukaiselle toimintasuunnitelmalle NEEAP-1 (2007) ja NEEAP-2 (2011) sekä ensimmäiselle EED:n mukaiselle energiatehokkuuden toimintasuunnitelmalle NEEAP-3 (2014).

Vuoden 2016 lopussa Euroopan komission antaman Hallintomalliehdotuksen mukaisesti sekä EED:n edellyttämä vuosiraportointi että sen kolmen vuoden välein edellyttämä kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma siirtyvät jatkossa, hallintomallin voimaantultua, sen sisältämään integroituun kansalliseen ilmasto- ja energiasuunnitelmaan.  Näin ollen NEEAP-4 olisi viimeinen EED:n nykyisessä muodossa edellyttämä toimintasuunnitelma.

NEEAP-4:ssä kuvataan energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanoa Suomessa sekä jo energiapalveludirektiivin (ESD) pohjalta toteutettuja kansallisia energiatehokkuustoimia ja niiden säästövaikutuksia vuosina 2010, 2016 ja 2020. NEEAP-4 raportoinnissa yksittäisten EED-artiklojen velvoitteiden toimeenpanon kuvauksilla on suurempi painoarvo, kun aiemmissa ESD:n mukaisissa raportoinneissa (NEEAP-1 ja -2), jotka keskittyivät pääosin energiatehokkuustoimien ja energiansäästön raportointiin.

NEEAP-4:n liitteenä on myös EED:n edellyttämä kolmen vuoden välien päivitettävä rakennusten perusparantamista koskeva pitkän aikavälin strategia (Liite 4) sekä EED vuosiraportti (Liite 1).

Energiapalveludirektiivin (ESD) mukainen Suomen kansallinen ohjeellinen 9 prosentin energiansäästötavoite vuodelle 2016 on energiamääränä 17,8 TWh. NEEAP-4:ssä on laskettu Suomessa vuonna 2010 toteutunut energiansäästö, joka on 11,5 TWh. Se on lähes kaksi kertaa suurempi kuin alun perin vuodelle 2010 asetettu 5,9 TWh energiansäästön välitavoite. Vuonna 2016 toteutuvan energiansäästön on arvioitu ylittävän 24 TWh, joka on 35 prosenttia suurempi kuin alkuperäinen tavoitetaso. Vuonna 2020 toteutettujen tehostamistoimien arvioidaan säästävän energiaa vuosittain noin 35 TWh.

Energiatehokkuusdirektiivin vuosiraportti

NEEAP-4 raportin liitteenä (Liite 1) on EED-vuosiraportti, joka jäsenvaltioiden on laadittava ja toimitettava komissiolle vuosittain huhtikuussa. Tämä on Suomen viides EED-vuosiraportti, ensimmäinen toimitettiin komissiolle vuonna 2013.

EED mukaisen vuosiraportoinnin tarkoitus on seurata ja arvioida jäsenvaltioiden energiankäytön ja energiatehokkuuden kehittymistä ja EED:n edellyttämien kansallisten tavoitteiden toteutumista vuosina 2014−2020.

Suomi asetti keväällä 2013 EED 3 artiklan edellyttämän ohjeellisen energiatehokkuustavoitteen. Tavoitteen mukaisesti energian loppukäyttö vuonna 2020 on korkeintaan 310 TWh ja tätä vastaava primäärienergiankulutus 417 TWh.

Suomen sitova kansallinen EED 7 artiklan mukainen kumulatiivinen energiansäästötavoite jaksolla 2014−2020 on 48,99 TWhkum. Toteutunut kumulatiivinen säästö vuosilta 2014–2015 vuonna 2020 on yhteensä lähes 40 TWhkum. Koko tavoitejaksolla 2014−2020 saavutettavan kumulatiivisen energiansäästön arvioidaan ylittävän selvästi Suomen EED 7 artiklan mukaisen sitovan tavoitteen.

NEEAP-4 Suomen neljäs kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma (pdf, 35 sivua, ei sisällä liitteitä) (434 KB)

NEEAP-4 Liite 1 (pdf, 50 sivua) (693 KB)

NEEAP-4 Liite 2 (pdf, 80 sivua) (889 KB)

NEEAP-4 Liite 3 (pdf, 39 sivua) (434 KB)

NEEAP-4 Liite 4 (pdf, 48 sivua) (1.6 MB)

NEEAP-4 Liite 5 (pdf, 1 sivu) (95 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 31.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.