Energiatehokkuusdirektiivi

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) tuli voimaan 4.12.2012. Se korvaa energiapalveludirektiivin (ESD, 2006/32/EY) ja CHP-direktiivin (2004/8/EY). Kansallinen toimeenpano on direktiivin mukaisesti oltava valmiina 5.6.2014 mennessä.

Energiatehokkuusdirektiivi sisältää lisäksi joitain muutoksia direktiiveihin, jotka koskevat energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia (2009/15/EY) ja energiamerkintöjä koskevaan direktiiviin (2010/30/EU).

Kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) eli EED velvoittaa laatimaan kolmen vuoden välein kansallisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelman (NEEAP, National Energy Efficiency Action Plan).

Huhtikuussa 2014 Euroopan komissiolle toimitettu kolmas kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma (NEEAP-3) on jatkoa jo energiapalveludirektiivin edellyttämille toimintasuunnitelmille NEEAP-1 (2007) ja NEEAP-2 (2011). Seuraava raportointi, NEEAP-4, laaditaan vuonna 2017.

NEEAP-3:ssa kuvataan energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa Suomessa sekä jo energiapalveludirektiivin pohjalta toteutettuja kansallisia energiatehokkuustoimia ja niiden säästövaikutuksia vuosina 2010, 2016 ja 2020. NEEAP-3 raportoinnissa yksittäisten EED:n velvoitteiden toimeenpanon kuvauksilla on suurempi painoarvo, kun aiemmat ESD:n raportoinnit (NEEAP-1 ja -2) keskittyivät pääosin energiatehokkuustoimien ja energiansäästön raportointiin.

Energiapalveludirektiivin mukainen Suomen kansallinen ohjeellinen 9 prosentin energiansäästötavoite vuodelle 2016 on energiamääränä 17,8 TWh. NEEAP-3:ssa on laskettu Suomessa vuonna 2010 toteutunut energiansäästö, joka on 11,9 TWh. Se on lähes kaksi kertaa suurempi kuin alun perin vuodelle 2010 asetettu 5,9 TWh energiansäästön välitavoite. Vuonna 2016 toteutuvan energiansäästön on arvioitu ylittävän 25 TWh, mikä on jopa 43 prosenttia enemmän kuin alkuperäinen tavoitetaso. Vuonna 2020 toteutettujen tehostamistoimien arvioidaan säästävän energiaa vuosittain yli 35 TWh.

Energiatehokkuusdirektiivin vuosiraportti

NEEAP-3 raportin liitteenä (LIITE 1) on EED-vuosiraportti, joka jäsenvaltioiden on laadittava ja toimitettava komissiolle vuosittain. Tämä on Suomen toinen EED-vuosiraportti, ensimmäinen toimitettiin komissiolle vuonna 2013. Ensimmäisessä vuosiraportoinnissa keskeisin asia oli kansallisen energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän ohjeellisen energiatahokkuustavoitteen asettaminen vuodelle 2020.

Suomi asetti keväällä 2013 EED:n edellyttämän ohjeellisen energiatehokkuustavoitteen. Tavoitteen mukaisesti energian loppukäyttö vuonna 2020 on korkeintaan 310 TWh ja tätä vastaava primäärienergiankulutus 417 TWh.

EED-vuosiraportoinnin tarkoitus on seurata ja arvioida jäsenvaltioiden energiankäytön ja energiatehokkuuden kehittymistä ja EED:n edellyttämien kansallisten tavoitteiden toteutumista vuosina 2014-2020.

Suomen kolmas kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 (pdf) (394.7 KB)

NEEAP-3 LIITE 1 (pdf) (264.2 KB)

NEEAP-3 LIITE 2 (pdf) (966.6 KB)

NEEAP-3 LIITE 3 (pdf) (407.9 KB)

NEEAP-3 LIITE 4 (pdf) (907.2 KB)

NEEAP-3 LIITE 5 (pdf) (770.9 KB)

NEEAP-3 LIITE 6 (pdf) (95.1 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.11.2016