Direktiv

Direktiv är en lagstiftningsinstruktion för länder som är medlemmar i Europeiska unionen. De ändrar inte direkt på medlemsländernas lagstiftning, utan ger de nationella lagstiftarna anvisningar. Det är lagstiftarens skyldighet att implementera innehållet i direktivet i sitt lands lagstiftning, men länderna kan själva välja i vilken form och med vilka åtgärder det sker. Om statens lagstiftning redan tidigare uppfyller kraven i ett direktiv behövs det inte nya lagstiftningsåtgärder.

  • De viktigaste energi- och klimatdirektiven är 
  • Utsläppshandelsdirektivet,
  • Energitjänstedirektivet, 
  • Direktivet om byggnaders energiprestanda
  • Ekodesigndirektivet och 
  • Direktivet om förnybara energikällor (RES-direktivet) 
Människornas vardag styrs också av bland annat energimärkningen som baseras på direktiven.



Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.