BUILD UP Skills -koulutusmateriaalit

Kysely – BUILD UP Skills – Energiatehokkaan rakentamisen koulutusmateriaalit – Koulutusaineistojen kehittäminen

Vastaa kyselyyn ja kerro meille, miten haluat koulutusaineistoja parannettavan ja kehitettävän, että ne vastaisivat tarpeisiisi mahdollisimman hyvin!

Vastausaikaa on perjantaihin 7.12.2018 asti.


Energiatehokkaan rakentamisen parhaita käytäntöjä on koottu alla oleviin materiaaleihin.

Energiatehokkaan rakentamisen työmaaopas

Työmaaoppaaseen on koottu keskeisimpiä energiatehokkaan rakentamisen ohjeita työmaalle. Opasta voidaan käyttää esimerkiksi työhön perehdyttämiseen tai erikoisurakoiden aloituspalaverissa. Heidi Sumkinin havainnolliset piirrokset helpottavat asian sisäistämistä. Opas on helppo tulostaa kokonaisuutena tai yksittäisinä kaksipuoleisina ohjekortteina.

Työmaaopas on tarkoitettu ensisijaisesti ammattityövoiman täydennyskoulutukseen, mutta siitä on hyötyä kaikille rakennusalan toimijoille.

Energiatehokkaan rakentamisen työmaaopas (pdf) (28.8 MB)

Oppaassa on esitelty puuseinän eristäminen mineraali- ja puhallusvillalla sekä muovieristeillä, yläpohjan eristäminen mineraalivillalevyillä ja puhallusvillalla, eristerappaus, kanava- ja putkieristykset, talotekniikan läpiviennit, ikkunoiden asennus ja energiatehokas korjausrakentaminen.

Energiatehokkaan rakentamisen videot

Videoiden aiheena on vanhan omakotitalon energiankulutuksen puolittaminen. Seitsemässä käytännönläheisessä elokuvassa pureudutaan suunnittelun merkitykseen, ilmanvaihdon ja lämmön talteenottoon, eristykseen, ilmalämpöpumpun asennukseen ja käyttöön, huonelämpötilojen säätöön, energiatehokkuusvinkkeihin ja seurannan merkitykseen.

Elokuvat ovat YouTubessa Motiva Oy:n kanavalla. Kaikki seitsemän videota on koottu soittolistaan, jonka nimi on: Kuinka pientalon energialasku puolitetaan?

Energiatehokkaan rakentamisen 10 kalvosarjaa

Aineistot on suunnattu rakentamisesta jo hiukan tietäville. Niitä voi käyttää sekä luokkahuoneopetuksessa että itseopiskelumateriaalina. Kalvosarjoja voi käyttää kokonaisuutena tai niistä voi poimia käsiteltävään aihealueeseen sopivat osuudet.Energiatehokas rakentaminen – 1 Perusteet (pptx) (2.2 MB) Perusteissa selvennetään muun muassa miksi rakennustyömaata tulee lämmittää, syvennytään U-arvoon, kerrotaan mitä vaikutuksia ilmankosteudella ja tuulettamisella on rakenteiden kuivumisaikoihin sekä lasketaan betonin kuivumisaikoja.Energiatehokas rakentaminen – 2 Rakennustyömaan sääsuojaus (pptx) (3.5 MB) Hyvällä rakennustyömaan olosuhdehallinnalla betoni lujittuu, rakenteet kuivuvat ja rakennuksista tulee terveitä. Keskeisessä roolissa ovat aikataulujen hallinta, riittävä työmaan suojaus, lämmitys ja ilmanvaihto sekä seuranta ja säätäminen.Energiatehokas rakentaminen – 3 Rakenteiden kuivattaminen (pptx) (1.1 MB) Monimutkaiset ja hitaasti kuivuvat rakenteet sekä kosteuden aiheuttamat muodonmuutokset vaikuttavat rakenteiden kuivumiseen. Oikea tuuletus, ilmanvaihto ja kuivaimet sekä suunnittelu takaavat hyvän lopputuloksen.Energiatehokas rakentaminen – 4 Puutalon energiatehokkaat liitokset (pptx) (3.1 MB) Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa – ilmataskut sekä höyrysulkujen, tuulensuojalevyjen ja lämmöneristeiden asennukset.Energiatehokas rakentaminen – 5 Kivitalon energiatehokkaat liitokset (pptx) (1.9 MB) Energiatehokkaissa kivirakenteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakenteiden ilmanpitävyyteen ja muovieristeiden asennukseen. Maanvastaisen laatan ja ulkoseinän liitos sekä puuyläpohjan ja kivirakenteen liitosten työvaiheiden esittely.Energiatehokas rakentaminen – 6 Energiatehokkaat rakenteet Lapiviennit (pptx) (1.3 MB) Putkiläpiviennit ja niiden eritykset, hormien läpiviennit ja sähköasennusten ja läpivientien työvaiheet.Energiatehokas rakentaminen – 7 Rakenteiden energiakorjaukset (pptx) (2.6 MB) Taloudellisesti kannattavat energiakorjaukset, kosteus- ja mikrobivaurioiden välttäminen sekä lisälämmöneristykset.Energiatehokas rakentaminen – 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuus (pptx) (2.2 MB) Huonon sisäilman merkit, ilmanvaihtokoneen huolto sekä lämmönjakojärjestelmän energiatehokkuus.Energiatehokas rakentaminen – 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjaukset (pptx) (2.4 MB) Ilmanvaihto, sisäilma ja lämmitys, talotekniikan asennukset sekä talotekniikan virittäminen ja käyttöönotto.Energiatehokas rakentaminen – 10 Laadunvarmistus (pptx) (2.5 MB) Rakennuttajan, suunnittelijan, työnjohdon ja työntekijöiden yhteistyön merkitys. Laadun edellytykset sekä eristeiden, tuulensuojien, sulkujen, ikkunoiden ja talotekniikan läpimenojen asennusten tarkistuslistat.Rakentamisen energiatehokkuus ja olosuhdehallinta – rakennusfysiikkaa rakennustyömaille (pdf) (363.9 KB)


Materiaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä ja maksuttomia

Muista mainita käytön yhteydessä lähde: BUILD UP Skills Finland -hanke ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Tekijät vastaavat yksin julkaisujen sisällöstä. BUILD UP Skills Finland -hanke on EU-komission IEE-ohjelman pääosin rahoittama.co-funded-iee-horiz fi
Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän verkkosivuston sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä. EASME ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa siitä, miten siinä olevaa tietoa käytetään.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 29.11.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.