Yhteys sähköverkkoyhtiöön

Omaan jakeluverkonhaltijaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli suunnitelmissa on verkkoon liitettävä järjestelmä. Energiateollisuus ry (ET) on tehnyt verkkoyhtiöille ilmoituslomakkeen, jossa kuluttaja voi esimerkiksi verkkosivujen kautta hoitaa mikrotuotantolaitteiston liittämisen verkkoon. Osa verkkoyhtiöistä ottanut tämän vaihtoehdon käyttöön, ja kannattaakin tarkistaa löytyykö se oman jakeluverkonhaltijan verkkosivuilta. Ilmoituslomakkeen tehoraja on 50 kVA.

Sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltijalla on verkon kehittämisvelvollisuus, sekä tuotannon liittämisvelvollisuus tekniset vaatimukset täyttäville sähköntuotantolaitoksille kohtuullista korvausta vastaan. Lain mukaan ehtojen ja teknisten vaatimusten tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä. Lisäksi liittyjälle on annettava arvio liittymiskustannuksista, joihin ei saa kuulua verkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia, mikäli tuotantolaitoksen nimellisteho on alle 2 MVA. Verkonhaltijalla on myös tuotannon siirtovelvollisuus kohtuullista korvausta vastaan. Siirrosta jakeluverkossa saa periä enintään 0,7 €/MWh.

Mikrotuotannon verkkoon liittymisen tekniset vaatimukset

Tuotantolaitteistosta on ennen käyttöönottoa ilmoitettava verkonhaltijalle, jolle on myös etukäteen toimitettava vaadittavat tekniset tiedot. Tuotantolaitteiston tulee täyttää tekniset turvallisuusvaatimukset, kuten liitäntälaitteen suojausasettelu, saarekekäytön estosuojaus sekä erotuskytkin verkossa tai kiinteistössä tehtäviä töitä varten.

Jakeluverkonhaltijalla on oltava joko rajoittamaton pääsy erottimelle tai kaukokytkentämahdollisuus. Tuotantolaitos ei myöskään saa aiheuttaa häiriötä verkkoon ja sen saa kytkeä vain asianmukaiset sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö. Saman sähköliittymän takana oleva tuotanto ja kulutus tulee mitata erikseen.

Energiateollisuus ry (ET) julkaisi vuonna 2011 suosituksen pientuotannon liittämisestä jakeluverkkoon helpottamaan sähköntuottajan tuotantolaitoksen hankintaa ja verkkoon liittämisprosessia. Suosituksissa erotetaan yli ja alle 50 kVA:n tuotantolaitokset. ET on myös keväällä 2013 antanut jäsenyrityksilleen suosituksen, että Saksan uuden standardin mukaiset pientuotantolaitteet hyväksyttäisiin sellaisenaan myös Suomessa verkkoon kytkettäviksi.

Sopimukset

Verkkoon liityttäessä ja sieltä sähköä siirrettäessä on tehtävä paikallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa tuotannon verkkopalvelusopimus. Tuotantolaitoksen koosta ja asennuspaikasta riippuen voidaan tarvita myös erillinen tuotannon liittymissopimus. Jos tuotantolaitos liitetään kulutuskohteeseen, jossa on jo voimassa kulutuksen liittymissopimus, ei yleensä ole välttämätöntä tehdä erillistä tuotannon liittymissopimusta. Tällaisessa tapauksessa voidaan jatkaa olemassa olevalla liittymissopimuksella.

Verkkopalvelusopimus voidaan mikrotuotannon tapauksissa tehdä laajentamalla olemassa olevaa verkkopalvelusopimusta tuotannon verkkopalvelua koskevalla liitteellä (TVPE11). Käytännössä asiakkaan kanssa ei siis ole välttämätöntä tehdä varsinaisesti uutta verkkopalvelusopimusta, vaan olemassa olevan sopimuksen täydentäminen riittää, jos kohde on jo kytketty verkkoon.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.