Säädökset

Lupa-asiat

Aurinkokeräinten asentamisen lupakäytännöt vaihtelevat huomattavasti kunnittain, joten oman kunnan rakennusvalvontaan on aina oltava yhteydessä hyvissä ajoin ennen laitteistojen hankintaa ja varmistettava paikallinen käytäntö. Rakennushankkeisiin liittyvää lupatietoa löytyy kootusti LUPAPISTE.fi -verkkopalvelusta. Suuret järjestelmät voivat edellyttää myös muita kuin toimenpidelupia.

Kunnasta riippuen on mahdollista, että:

  • asentaminen on kielletty (rakennuksen julkisivu on suojeltu),
  • rakennusvalvonta vaatii toimenpideluvan tai kaupunkikuva-arkkitehdin tai muun vastaavan hyväksynnän,
  • rakennusvalvonta vaatii toimenpideilmoituksen (lomakkeen täyttäminen ja maksu), tai
  • rakennusvalvonta ei vaadi mitään.

Turvallisuus

Keräinten asennus

Katolla tai muuten korkean paikan asennuksissa kannattaa aina käyttää suojavarusteita ja muutenkin noudattaa erityistä varovaisuutta. Asennuksessa on huolehdittava siitä, että aurinkokeräin on kunnolla kiinnitetty, eikä se voi irrota ja pudota. Muidenkin irrallisten osien putoaminen alas katolta on estettävä. Tämä on erityisen tärkeää korkeissa rakennuksissa ja asennuspaikoissa, joiden alla kulkee ihmisiä.

Keräimiä ei saa täyttää voimakkaassa auringonpaisteessa, sillä ulos virtaava höyry voi aiheuttaa palovammoja. Keräimet voi tarvittaessa peittää tai odottaa, ettei aurinko paista asennuskohtaan.

Keräinten asennuksia on käsitelty laajemmin -sivuilla.

Ukkossuojaus

Tekniset laitteistot rakennusten katolla (esimerkiksi aurinkokeräimet, huippuimurit ja lautasantennit) on suojattava ulkoisella ukkossuojausjärjestelmällä. Aurinkokeräimet ja kattorakenteet pitää integroida niin, että aurinkokeräinkenttä on suojattu suoralta salamaniskulta. Vaikka salaman aiheuttamat viat ovatkin hyvin harvinaisia, voivat sekä suora salamanisku että virtapiikit vahingoittaa ohjausjärjestelmää. Varmista siis, että järjestelmän suojaus kuuluu asennukseen.

Keräinnesteet

Nykyisin aurinkolämpöjärjestelmissä käytetään yleensä nesteenä propyleeniglykolin ja veden seosta. Propyleeniglykolia ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineiksi. Sen sijaan aiemmin yleisesti käytettyä etyleeniglykolia ei suositella käytettäväksi myrkyllisyytensä takia. Etyleeniglykolia ei saa käyttää järjestelmissä, joissa on vain yksivaippainen lämmönsiirrin kuten käyttövesivaraajissa. Ennen järjestelmän käyttöönottoa on aina tarkistettava, että lämmönsiirtoneste soveltuu aurinkolämpöjärjestelmässä käytettäväksi.

Paisuntasäiliön varoventtiilin poistoputki on sijoitettava niin, ettei siitä vuotava kuuma neste aiheuta vaaraa kenellekään. Poistoputki pitää asentaa siten, ettei sitä voi vahingossa sulkea. Kaikki vuotavat nesteet on kerättävä talteen ja palautettava takaisin järjestelmään ja/tai myrkylliset aineet on toimitettava vaarallisten jätteiden keräykseen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 11.11.2016