Sertifiointikoulutus


Sertifiointi-koulutusjärjestelmä on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö-, ja lämpöpumppuasentajille. Se on vapaaehtoinen lisä- ja täydennyskoulutus, joka tarjoaa asentajille mahdollisuuden osoittaa pätevyytensä asennustöihin ja saada siitä todistus ja sertifikaatti.

Koulutusjakson ja loppukokeen hyväksytysti suorittanut asentaja, jolla on myös käytännön asennuskokemusta, voi saada sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointitunnusta.
Palaa otsikoihin

Sertifiointitoimikunta

Sertifiointijärjestelmä on alan toimijoiden luoma ja sitä valvoo uusiutuvan energian toimikunta. Se valvoo järjestelmän toimivuutta, viestii siitä, osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja pitää yllä asentajaluetteloa.

Motiva koordinoi toimikunnan työtä ja vastaa asentajaluettelon toiminnasta ja ylläpidosta. Motivan lisäksi toimikuntaan kuuluu edustajia ympäristöministeriöstä, Energiavirastosta, uusiutuvan energian valtakunnallisista yhdistyksistä ja täydennyskoulutukseen erikoistuneista oppilaitoksista.

Sertifiointijärjestelmän taustalla on uusiutuvan energian RES-direktiivi, jonka toimenpiteiden avulla pyritään lisäämään ja tehostamaan uusiutuvan energian käyttöä Euroopan unionin jäsenmaissa. Direktiivi edellyttää myös jäsenmaita varmistamaan, että uusiutuvan energian lämmitysjärjestelmien asentajien saatavilla on sertifiointi- tai hyväksymisjärjestelmä. Suomessa Energiavirasto hyväksyy koulutuspaikat.

Muiden EU:n jäsenmaiden sertiointijärjestelmistä löytyy tietoa Euroopan komission ylläpitämiltä RESEU-sivuilta.
Palaa otsikoihin

Tulevat koulutukset

Palaa otsikoihin

Aurinkosähköjärjestelmän toteutus ja liittäminen jakeluverkkoon

Kouluttaja: Sähköinfo
Aika:
22.11.2017
Ilmoittautuminen/hakeminen: koulutus@sahkoinfo.fi tai 09 54761422/Maija Aspelin tai oheisen linkin kautta
Paikka: Cumulus Resot Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, VANTAA
Hinta: 360 €
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  Aurinkosähköjärjestelmän toteutus ja liittäminen jakeluverkkoon

Energiateollisuus ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton, Adato Energia Oy:n ja Sähköinfo Oy:n yhteinen koulutuspäivä kasaa yhteen keskeiset asiat, jotka jakeluverkonhaltijan ja sähköurakoitsijan tulee tietää aurinkosähköjärjestelmistä ja niiden liittämisestä sähköverkkoon. Päivän aikana kuullaan yleiskatsaus aurinkosähköstä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista Suomessa, saadaan tietoa järjestelmien kannattavuudesta ja takaisinmaksuajoista sekä niiden merkityksestä uudisrakentamisessa. Kurssipäivän voi sisällyttää osaksi aurinkosähköasentajan sertifiointia.

Palaa otsikoihin

Aurinkosähköasentajan harjoituspäivä ja loppukoe

Kouluttaja: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Nirva
Aika:
15.12.2017
Ilmoittautuminen/hakeminen: koulutus@sahkoinfo.fi tai 09 54761422/Maija Aspelin tai oheisen linkin kautta
Paikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Nirva, Kurssikeskuksenkatu 11, TAMPERE
Hinta: 280 €
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Aurinkosähköasentajan harjoituspäivä ja loppukoe

Saadaksesi sertifioinnin, sinun tulee olla itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattilainen (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 §73). Tämän lisäksi sinulla tulee olla voimassa olevat työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökortit. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu aurinkosähköasentajan sertifiointikoulutus ja sinun pitää pystyä esittämään ainakin yhden sellaisen aurinkosähköasennuskohteen käyttöönottotarkastuspöytäkirjat, jota olet ollut itse toteuttamassa.

Palaa otsikoihin

Energiavirasto hyväksyy kouluttajat

Lain mukaan (voimassa 1.10.2015 alkaen) Energiavirasto hyväksyy kouluttajat, jotka voivat antaa uusiutuvien energiajärjestelmien asentajien täydennyskoulutusta.

Energiaviraston hyväksymät kouluttajat ja niiden pätevyysalueet löytyvät Energiaviraston sivulta: Energiavirasto – Hyväksytyt kouluttajat

Energiavirasto tiedottaa sidosryhmiä myös sähköpostilistan kautta, jolle voi liittyä laittamalla pyynnön osoitteeseen: res-kouluttajat@energiavirasto.fi

Energiavirastolle osoitettuja kysymyksiä voi lähettää samaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisää aiheesta:
RES-kouluttajat (Energiavirasto)

Palaa otsikoihin


Sivua päivitetty viimeksi 19.10.2017