Politiikkatoimien vaikuttavuus

Uusiutuvan energian politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia seurataan vuosittain julkaistavassa seurantaraportissa. Tarkastelu kattaa uusiutuvan energian käyttömäärät, kustannukset valtiolle, kasvihuonekaasujen päästövähennykset sekä metsähakkeen ja tuulivoiman työllisyysvaikutukset.

Tarkasteltavat uusiutuvan energian lajit ovat:
  • metsähake,
  • tuulivoima,
  • biokaasu sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä liikennekäytössä,
  • biopolttonesteet liikenteessä ja lämmityksessä.

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta teetti osana ilmastopolitiikkaa tukevaa tutkimuskokonaisuutta (SETUILMU) hankkeen ”Ilmastopolitiikkatoimien kustannustehokkuus, indikaattorit ja vaikutukset” (IMPAKTI), joka valmistui vuonna 2012.

IMPAKTI-hanke toteutettiin VTT:n, Benviroc Oy:n ja VATT:n yhteishankkeena. Jatkohankkeissa Benviroc Oy ja VTT kehittivät edelleen uusiutuvan energian edistämiseen tähtäävien politiikkatoimien vaikutusarvioiden systematiikkaa ja menetelmiä määräajoin tapahtuvan seurannan ja raportoinnin tarpeisiin.

Uusiutuvan energian käytön vaikuttavuusarviointi vuosilta 2010-2014 on koottu seuraavaan yhteenvetoon:

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 – Arviot vuosilta 2010-2014 (pdf) (917.9 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 8.11.2016