Lupa-asiat

Paneelien asentaminen

Aurinkopaneelien asentamisen lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain.

On mahdollista, että:
  • asentaminen on kielletty (rakennuksen julkisivu on suojeltu)
  • rakennusvalvonta vaatii toimenpideluvan tai kaupunkikuva-arkkitehdin tai muun vastaavan hyväksynnän
  • rakennusvalvonta vaatii toimenpideilmoituksen (lomakkeen täyttäminen ja maksu) tai
  • rakennusvalvonta ei vaadi mitään.
Kuntakohtaisten erojen vuoksi oman kunnan rakennusvalvontaan on aina oltava yhteydessä hyvissä ajoin ja varmistettava oman kunnan käytäntö. Rakennushankkeisiin liittyvää lupatietoa löytyy kootusti LUPAPISTE.fi -verkkopalvelusta.

Mekaaniset asennustyöt voi tehdä itse, mutta ammattiapu on usein järkevin vaihtoehto, varsinkin jos paneeleja asennetaan esimerkiksi jyrkälle katolle. Omatoiminen asennus saattaa vaikuttaa paneelien takuuehtoihin tai esimerkiksi kotivakuutuksen kattavuuteen katon osalta.

Sähkötyöt

Verkkoon kytkettyjen vaihtojännitteisten aurinkosähköjärjestelmien (AC 230 V) sähkötyöt saa tehdä vain yritys, jolla on sähköasennusoikeudet, ja järjestelmille on tehtävä käyttöönottotarkastus. Sähköurakoitsijan on aina itse tarkastettava asennukset ennen käyttöönottoa.

Työn teettäjän kannattaa vaatia urakoitsijalta tarkastuspöytäkirja sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta. Omakoti- ja paritaloissa sekä vapaa-ajan asunnoissa, joissa asennuksen nimellisvirta (pääsulakkeen koko) on korkeintaan 35 ampeeria, ei ulkopuolinen varmennustarkastus ole pakollinen.

Tavallinen sähkönkäyttäjä saa tehdä enintään 50 V:n vaihtojännitteellä ja enintään 120 V:n tasajännitteellä toimivien sähkölaitteistojen asennus- ja korjaustöitä, jos hän on perehtynyt töihin sekä niitä koskeviin turvallisuusvaatimuksiin. Tällaisilta verkkoon kytkemättömiltä matalan jännitteen järjestelmiltä ei vaadita käyttöönottotarkastusta.

Sähkötyöt vaativat jännitetasoista riippumatta osaamista ja huolellisuutta, joten ne on turvallisinta jättää alan ammattilaisille. Kodin sähkötöistä ja niiden turvallisuuteen liittyvistä asioista löytyy lisätietoa Tukesin julkaisemasta Kodin sähköturvallisuusoppaasta1).

Verkkoon kytkeminen

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan on pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liitettävä sähköverkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-alueellaan (FINLEX 588/2013).1) Tämä niin kutsuttu liittämisvelvollisuus koskee myös sähkön pien- ja mikrotuotantolaitoksia, kuten omakotitalojen aurinkosähköjärjestelmiä.

Sähkön tuotantolaitteistoja ei kuitenkaan saa kytkeä verkkoon ilman verkkoyhtiön lupaa, ja laitteiden ja asennusten on täytettävä verkkoon kytkemisen tekniset vaatimukset.3) Verkkoyhtiöön on siis oltava yhteydessä jo ennen aurinkosähköjärjestelmän hankintaa. Verkkoyhtiöltä saa verkkoon kytkemisen ohjeet. Varsinaisen verkkoon kytkennän saa suorittaa vain pätevä sähköurakoitsija.

On syytä huomata, että verkkoyhtiö ei saa itse osallistua sähkökauppaan, eikä siten voi ostaa verkkoon syötettyä (aurinko)sähköä. Aurinkosähkön tuottajan on sovittava valitsemansa sähkönmyyjän kanssa verkkoon syötetyn sähkön myymisestä.

Mikäli verkkoon syötettävän sähkön määrä on erittäin pieni, voi verkkoyhtiön kanssa olla mahdollista sopia sähkön syötöstä verkkoon korvauksetta. Aurinkosähkön ostajia voi etsiä esimerkiksi Sähkön hintavertailu -palvelun kautta, jossa sähkön myyjäyhtiöt voivat ilmoittaa lisätietoina, ostavatko ne asiakkaan tuottamaa sähköä.1) Kodin sähköturvallisuusopas

2) FINLEX 588/2013

3) Lisätietoja Sähkön pientuotanto (Energiateollisuus ry)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 15.11.2016