Untitled-2

Hankesuunnittelu

Mitä tarkemmin lämpöpumppuhankinnan hankesuunnittelu tehdään, sitä luotettavammat ja vertailukelpoisemmat urakkatarjoukset taloyhtiö saa. Hankesuunnittelu teetetään ammattitaitoisella suunnittelijalla, jolla on näyttöä onnistuneista vastaavista hankkeista.

Hankesuunnittelun tekijän tulee tietää seuraavat asiat:
 • tiedot taloyhtiön energian- ja vedenkulutuksesta viimeiseltä kolmelta vuodelta
 • tieto lämmityskauden asuntojen ja yleisten tilojen keskimääräisistä sisäilman lämpötiloista
 • tehdyt korjaukset ja arvio tulevista korjaustarpeista (PTS, korjausohjelma) ja niiden mahdollisista vaikutuksista energian- ja vedenkäyttöön
 • nykyisen lämmitysjärjestelmän kuvaus, toiminta ja kunto, mukaan lukien lämpimän käyttöveden järjestelmä
 • ilmanvaihdon toiminta ja ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus ja kunto (hormien/kanaviston kunto, puhaltimien kunto ja palvelualueet, ilmanvaihdon ohjaus ja käyntiajat, korvausilmaratkaisut)
 • lämmitysverkon suunnitellut ja mitatut toimintalämpötilat
 • lämpimän käyttövesijärjestelmän toimintalämpötilat
 • suunnitellut ja mitatut puhallinkohtaiset poistoilmavirrat ottaen huomioon mahdolliset ilmanvaihdon tehostukset
 • sähköjärjestelmän kuvaus ja kunto (sähköpääkeskus, sulakkeet, syöttökaapeli, mahdollisen lämmönjakohuoneen jako-/ryhmäkeskuksen tiedot)
 • yläpohjan/vesikaton kunto ja kuormankantokyky
 • tilavaraukset järjestelmälle (putkistot, kanavistot, lämpöpumput, varaajat, LTO-laite/laitteet (lämmönsiirtimet), sähkösyötöt, anturijohdotukset)
 • mahdolliset olemassa olevien rakenteiden ja lämmöneristeiden haitta-aineet, esimerkiksi asbesti (tehdyt haitta-ainekartoitukset)
 • sovittava, kuinka hankesuunnitteluvaiheessa tarvittavat lähtötiedot hankitaan.

Tarveselvityksen tuloksena on asiantuntija-arvio, josta selviää:
 • sopiiko ilmanvaihtojärjestelmä ja lämmitysverkko poistoilmalämpöpumppu (PILP) -järjestelmälle
 • onko kohde riittävän suuri
 • kannattaisiko PILP-järjestelmä sisällyttää jonkin tulevan korjaushankkeen hankesuunnitteluvaiheeseen
 • alustava arvio investointikustannuksista ja lämmityskustannusten säästöpotentiaalista.

Ratkaisuvaihtoehdosta/-ehdoista on hankesuunnittelun tekijän esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
 • järjestelmän toteutustapa konseptitasolla
  – järjestelmän tekniset ominaisuudet (mukaan lukien automaatio, etähallinta ja etävalvonta sekä sisäolosuhteiden seuranta) ja vaikutukset rakennusosiin ja muihin teknisiin järjestelmiin (uusimis- tai korjaustarpeet erityisesti ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän osalta)
  – tarvittavat säätötyöt ja järjestelmän käyttöönottovaihe (mukaan lukien patteriverkon ja ilmanvaihdon perussäätö)
  – mahdolliset haitta-aineet (esimerkiksi asbesti) ja niiden vaikutus toteuttamiseen
  – toteutustapa ja -aikataulu
 • järjestelmän käyttö, huolto ja kunnossapito
  – käyttöikäarvio ja laitteiston huolto- ja kunnossapitotarpeet
  – järjestelmän seurannan, huollon ja kunnossapidon toteuttaminen ja organisointi
 • vaikutukset energiankäyttöön kuukausittain (kaukolämpö, sähkö) ja perus- ja tehomaksujen perusteeseen (kaukolämpö, sähkö)
  – energiankäyttöä arvioitaessa on otettava huomioon, että ilmanvaihdon ilmavirrat muuttuvat lähtötilanteesta ja että lämmitysjärjestelmä on lähtötilanteessa epätasapainossa
 • taloudelliset vaikutukset
  – arvio investointikustannuksista kokonaisuudessaan
  – arvio vaikutuksista energiakustannuksiin eri energialähteisiin jaoteltuna, mukaan lukien teho- ja perusmaksut todellisilla energianhinnoilla ja hinnoittelumalleilla laskettuna
  – huollon ja kunnossapidon kustannukset
  – rahoitusmahdollisuudet ja alustava rahoitussuunnitelma
  – arvio vaikutuksista asumiskustannuksiin (hoito- ja pääomavastike)
 • investoinnin taloudellinen kannattavuus suhteessa valittuun vertailutapaukseen
  – elinkaarikustannukset, sijoitetun pääoman tuotto, takaisinmaksuaika
 • noudatettavat määräykset ja ohjeistukset sekä tarvittavat luvat ja hyväksynnät
  – rakennus-/toimenpidelupa, ja se onko esteitä/reunaehtoja esimerkiksi lämmönkeruuputkiston asentamisessa koteloituna rakennuksen julkisivuun
  – kaukolämpösopimus, kaukolämpöyhtiön ohjeet ja kaukolämpösuunnitelmien ja kaukolämpölaitteiden tarkastusmenettelyt ja mahdolliset muut reunaehdot (esimerkiksi kytkentä kaukolämpölaitteiston rinnalle)
  – korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset
  – urakoitsijan pätevyydet (kylmäaine, KVV, sähkö, kaukolämpö)
  – haitta-ainekatselmukset/-kartoitukset
 • muita vaikutuksia, esimerkiksi rakentamisen aikainen asuminen, sisäilmasto
 • riskit ja niiden hallinta.

Lähde: Kiinteistöliitto 2017


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 26.7.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.