Sähköverkkoon kytketty omakotitalo – vaihtosähkö

Tällä sivulla verrataan aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta kahdella erisuuruisuisella omakäyttöasteella.

Taulukko 1. Verkkoon kytketyn omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän (vaihtosähkö) kannattavuus, kun vertaillaan kahta erisuuruista omakäyttöastetta.

Sähkölämmitteinen omakotitalo (alhaisempi omakäyttöaste)
Sähkölämmitteinen omakotitalo (korkeampi omakäyttöaste)
Vuotuinen sähkönkulutus [kWh]
17 000
17 000
Sähkön hinta (energia + siirto + verot) [c/kWh]*
13
13
Sähkön myyjän ylijäämäsähköenergiasta maksama hinta [c/kWh]**
3,5
3,5Järjestelmän mitoitusteho [W]***
2 000
2 000
Aurinkosähkön vuotuinen tuotanto [kWh]
1 890
1 890
Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön [% tuotannosta]
50 %
80 %Vuotuinen sähkölasku ilman aurinkosähköä [€]
2 210
2 210
Vuotuinen säästö aurinkosähköjärjestelmän ansiosta [€]****
156
210
Järjestelmän investointikustannus, asennettuna [€]
5 000
5 000
Koroton takaisinmaksuaika [v]
32
24
* Sähkön hintana on käytetty keskimääräistä toimitusvelvollisuushintaa esimerkin mukaiselle pientalolle vuoden 2014 alussa (lue lisää www.sahkonhinta.fi).
** Ylijäämäsähkön hinta kuvastaa arvioitua keskimääräistä Nord Pool -pörssisähköhintaa vuonna 2014. Hinnoittelu riippuu sähkön myyjästä.
*** Mitoitus karkeasti keskimääräisen kulutuksen mukaan.
**** Sisältää kustannukset, jotka on säästetty välttämällä sähkön ostoa verkosta, sekä verkkoon syötöstä saatavat tulot.

Tuotettua aurinkosähköä voidaan pyrkiä käyttämään tehokkaammin itse siten, että ohjataan kulutusta hetkiin, jolloin aurinko paistaa ja vältetään sähkölaitteiden käyttöä ilta- ja yöaikaan, kun aurinko ei paista. Tuotanto voidaan hyödyntää auringon paistaessa esimerkiksi jäähdytykseen ilmalämpöpumpulla tai käyttöveden lämmittämiseen vesivaraajassa. Myös järjestelmän mitoittaminen pienemmäksi voi kasvattaa omakäyttöosuutta.

Toisaalta jos järjestelmä mitoitetaan esimerkiksi omakotitalon pohjakulutusta vastaavaksi (noin 100-500 W), investoinnin yksikkökustannukset kasvavat yleensä selvästi, jolloin investoinnin kannattavuus heikkenee. Myös invertterin valinnalla on vaikutusta omakäyttöosuuteen; alle 3 kWp:n järjestelmiin ei ole tällä hetkellä saatavilla 3-vaiheisia inverttereitä, jolloin kaikki kohteen sähkölaitteet eivät voi hyödyntää paneelien tuotantoa. (Lue lisää verkkoon kytketyistä ja verkkoon kytkemättömistä järjestelmistä.)

Taulukossa 1 esitetyt investointikustannukset on ilmoitettu avaimet käteen -toimituksille. Hankinnassa voidaan mahdollisesti säästää, mikäli järjestelmän osat tilataan erillisinä ja esimerkiksi osa suunnittelusta ja mekaanisesta asennustyöstä tehdään itse. Tämä vaatii kuitenkin perehtymistä ja teknistä osaamista. Lisäksi on otettava huomioon, että mikäli itse tehty asennus aiheuttaa esimerkiksi vaurioita kattorakenteisiin, ei vakuutus/takuu välttämättä kata vaurioista aiheutuvia lisäkuluja.

Kotitalousvähennys lyhentää takaisinmaksuaikaa

Kannattavuustarkastelussa ei ole otettu huomioon kotitalousvähennyksen vaikutusta. Mikäli työn osuus kokonaisinvestoinnista olisi 1 000 euroa (sis. alv. 24 %), olisi kotitalousvähennyksen määrä 400 euroa (1 000 € x 50 % – 100 € omavastuuosuus = 400 €) vuonna 2018. Kotitalousvähennys lyhentäisi esimerkin mukaisessa tapauksessa omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän korotonta takaisinmaksuaikaa noin 2 vuotta.

Maksimikotitalousvähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2018 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5 000 euroa (5 000 € x 50 % – 100 € omavastuuosuus = 2400 euroa). Kotitalousvähennyksen taso on sama kuin vuonna 2017.

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2018 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kuin he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Sähkön hinnan vaikutus takaisinmaksuaikaan

Myös sähkön hinta vaikuttaa aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaikaan. Mikäli pientaloasukas maksaisi kuluttamastaan sähköstä esimerkiksi 16 c/kWh, lyhenisi esimerkkijärjestelmän takaisinmaksuaika 4–5 vuodella omakäyttöasteesta riippuen. Vastaavasti takaisinmaksuaika kasvaisi, mikäli sähkönhinta olisi pienempi kuin oheisessa esimerkissä käytetty 13 c/kWh.

Taulukko 2. Lisätietoa kannattavuuslaskennasta.

Sähkölämmitteinen omakotitalo (alhaisempi omakäyttöaste)
Sähkölämmitteinen omakotitalo (korkeampi omakäyttöaste)
Sähkön pohjakulutus [Wh/h]
500
500Paneelien vaatima pinta-ala [m2]
14
14
Auringon säteilymäärä paneeleille [kWh/m2]
900
900
Järjestelmän kokonaishyötysuhde [%]*
15
15
Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön [kWh]
945
1 512
Aurinkosähkön syöttö verkkoon [kWh]
945
378Verkkoon syötöstä saatavat vuotuiset tulot [€]
33
13
Vuotuinen sähkölasku aurinkosähköjärjestelmällä [€]**
2 045
2 000
Järjestelmän investoinnin yksikkökustannus, asennettuna [€/Wp]
2,5
2,5
* Osuus paneeleille tulevasta auringon säteilyenergiasta, joka kyetään järjestelmän avulla muuttamaan käyttökelpoiseksi vaihtosähköksi.
** Otettu huomioon verkkoon syötöstä saatavat tulot.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 8.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.