Rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää rakentamista koskevat säädökset. Lain perusteella kunnat ohjeistavat rakentamista tarkemmin asemakaavoilla ja niitä täydentävillä rakentamistapaohjeilla sekä rakennusjärjestyksellä.

Aurinkopaneelien asentaminen rakennusten katoille ja seinille on niin kutsuttu julkisivutoimenpide, joka yleensä vaatii toimenpideluvan. Kunta voi kuitenkin rakennusjärjestyksessä määrätä, että toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä. Tästä johtuen lupakäytännöissä on eroja kuntien välillä ja yksittäisen kunnan sisälläkin.

Suuret aurinkosähköjärjestelmät voivat edellyttää myös muita lupia. Käytännössä maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset kannattaakin selvittää oman kunnan rakennustarkastuksesta.

Rakentamismääräykset ja E-luku

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ympäristöministeriö ylläpitää Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, johon kootaan tämän lain nojalla annetut rakentamista koskevat säännökset ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan voidaan koota myös valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia määräyksiä.

Rakentamismääräyksissä säädellään uudisrakennusten ostoenergian tarvetta niin kutsutun E-luvun avulla. E-luvulla (kWhE/m2) tarkoitetaan rakennuksen vuotuista laskennallista ostoenergian kulutusta lämmitettyä nettoalaa kohden, energiamuotojen kertoimilla painotettuna. E-luku lasketaan rakennusten energiatehokkuudesta annetuissa määräyksissä annetuilla säännöillä ja lähtöarvoilla.

E-luku määräytyy siis ostoenergian perusteella. Näin ollen rakennuksessa hyödynnetty aurinkosähkö pienentää E-lukua. Rakennuksen E-luvun pienentäminen aurinkosähköjärjestelmän avulla saattaa nostaa sen myyntiarvoa. Aurinkosähköinvestointiin liittyy siis epäsuora myönteinen vaikutus, jonka suuruutta tosin on vaikea ennakoida tai arvioida.

Rakentamismääräykset löytyvät kokonaisuudessaan esimerkiksi ympäristöministeriön sivuilta: Suomen rakentamismääräyskokoelmaOliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 15.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.