Tuulivoiman ympäristö- ja muut vaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset liittyvät ääneen, maiseman muutoksiin, lapojen aiheuttamaan välkkeeseen ja mahdollisiin haittoihin luonnon eliöstölle, kuten linnuille ja kaloille.
Tuulivoimaloita Kemin Ajoksessa
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä tutkayhteyksiin ja radio- ja TV-verkkoihin. Sähköverkon toimintaan tuulivoimalla on vaikutusta, koska tuulivoiman tuotanto vaihtelee voimakkaasti sääolosuhteiden mukaan. Tämän johdosta tarvitaan säätövoimaa, jolla voidaan tasata tuulivoiman tuotanvaihteluita.

Kuntataloudelle tuulivoimarakentamisella on monia positiivisia vaikutuksia, sillä tuulivoima työllistää ja tuo tuloja kunnalle ja kuntalaisille.

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä. Lisäksi merkittävien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden osallisten näkemykset.

Selvitettävien asioiden laajuuteen ja yksityiskohtaisuuteen vaikuttavat sijaintialueen ympäristöarvot ja muu alueidenkäyttö, kyseessä oleva kaavataso sekä rakentamisen mitoitus. Mitä herkemmästä alueesta ja suuremmasta muutoksesta nykytilanteeseen verrattuna on kysymys, sitä yksityiskohtaisempia selvitysten tulee olla.

Selvitysten perusteella varmistutaan siitä, että suunniteltava hanke tai aluevaraus voidaan toteuttaa ympäristöllisesti hyväksyttävällä tavalla, ja että ratkaisu on myös muuten toteuttamiskelpoinen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 26.2.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.