Tuulivoimalat ja linnut

Suunniteltavien tuulivoimaloiden linnustovaikutusten arviointi voidaan jakaa kahteen tekijään: törmäysriskeihin ja rakentamisen aiheuttamaan ympäristömuutokseen.

Tuulivoimarakentamisen haitallisia vaikutuksia linnustolle voidaan välttää laadukkaalla suunnittelulla. Tuulivoimaloiden yksi sijoituskriteeri on se, että niitä ei sijoiteta lintujen muuttoreiteille, levähdys- tai kerääntymisalueille, eikä linnuston tärkeille pesimäalueille.

Ympäristöministeriön toimeksiannosta valmistellaan opastavaa aineistoa aiheesta, ja siinä yhteydessä on muun muassa kerätty aineistoa lintujen merkittävimmistä muuttoreiteistä Suomessa.

Aineistossa käsitellään tärkeimpiä suurikokoisten lintulajien muuttoreittejä sekä muuttoreittien sijaintiin ja niiden vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Kartoissa on osoitettu tärkeimmät muuttoreitit yhdistelmäkartoilla ja lajikohtaisesti sekä kevät- että syysmuuton osalta. Aineisto on tarkoitettu ensisijaisesti tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville.

Törmäysriskit:
  • Voimalan koko, teho ja väri sekä voimalan sijainti maa- tai vesialueella ei vaikuta merkittävästi törmäysriskiin.
  • Törmäyksiä lisää huomattavasti tuulivoima-alueiden sähköverkon rakentaminen ilmajohdoiksi. Ilmajohtojen sijaan kannattaa käyttää maa- ja merikaapeleita alueen sisällä. Myös voimaloiden valaisu yöllä kirkkain valonheittimin altistaa törmäyksille.
  • Lintulajit törmäävät tuulivoimaloihin suunnilleen siinä suhteessa kuin niitä oleskelee voimalan lähellä. Rakennuksiin ja mastoihin verrattuna tuulivoimaloihin törmää ja kuolee pikkulintuja ja yöllä muuttavia lajeja suhteellisesti vähemmän ja isoja lintuja, kuten petolintuja, enemmän.
  • Vaikka törmäysriski tuulivoimaloihin on pieni (suuruusluokkaa 1/1000), suositellaan suurien muuttolintujen lepäilypaikkojen (esimerkiksi Liminganlahti) ja rannikon suurien muuttovirtojen solmukohtien (erityisesti Porkkala, Hanko ja Pellinki) välttämistä uusien tuulivoima-alueiden sijoituspaikkoina.
  • Törmäysriski Pohjois-Suomessa on pienempi kuin etelässä, koska pesivän ja muuttavan linnuston määrä pienenee pohjoista kohti.
  • Pienin törmäysriski on Selkä- ja Perämeren avomerialueella.

Ympäristömuutosriskit

Ympäristönmuutosriskillä tarkoitetaan tuulivoimaloiden aiheuttamaa muutosta lintujen elinympäristöön. Muutokset voivat kohdistua laajemmalle kuin pesintäalueelle. Esimerkiksi kauempaa tulevien lintujen ruokailualue voi tuhoutua. Tuulivoimalat voivat vaikuttaa lintujen liikkumiseen ja käyttäytymiseen. Esimerkiksi ruokailu- tai yöpymislennon aikana lintuparvet voivat joutua muuttamaan lentoreittiään.

Tuulivoimalan ääni voi myös olla riski linnuille. Esimerkiksi voimalan läheisyydessä pesivä lintu ei välttämättä suojaudu lähestyvältä pedolta, jos se ei kuule lajikumppanien varoituksia.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.2.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.