Energiaa pelloilta

Agroenergialla tarkoitetaan energian tuotantoa peltobiomassoista tai maataloudessa syntyvistä raaka-aineista, kuten lannasta ja tuotannon muista sivuvirroista. Lisäpotentiaalia on ruokaketjussa, joka tarjoaa raaka-aineita energiantuotantoon yhdyskunnan ja elintarviketuotannon eri vaiheista. Agroenergia ja ruokaketju tarjoavat laajan joukon raaka-aineita, joita voidaan joko suoraan polttaa tai joista voidaan valmistaa erilaisia polttoaineita, kuten biokaasua ja etanolia.

Tärkeimmät raaka-aineet

Energiaraaka-aineet voidaan ryhmitellä käyttötavan tai alkuperäin mukaan. Niiden hyödyntämistavat muuttuvat jatkuvasti polttoaineiden tuotantoprosessien kehittyessä.

Karkeasti maatalouden ja ruokaketjun energiaraaka-aineet voi ryhmitellä energiantuotannossa esimerkiksi seuraavalla tavalla:
Maatalouden energiaraaka-aineet

Polttoaineet

Peltobiomassat, maatalouden sivuvirrat, elintarviketeollisuus ja yhdyskuntien jätevirrat toimivat raaka-ainepotentiaalina erilaisille polttoainetuotteille.

Peltobiomassaraaka-aineitaKuivat, selluloosapitoiset peltobiomassat, kuten ruokohelpi, olki ja viljan lajittelujäte soveltuvat polttoon tietyin reunaehdoin sellaisenaan tai muuhun polttoaineeseen sekoitettuna. Erityisesti korsimassoja käytetään maatiloilla polttoon paalattuna ja viljan lajittelujätteitä hakkeeseen sekoitettuna tilan lämpökeskuksessa. Näitä peltobiomassoja voidaan myös puristaa briketeiksi tai pelleteiksi.

Biokaasua voidaan tuottaa hyvin monenlaisesta biomassasta mädättämällä hapettomissa olosuhteissa. Se on noin 60 prosenttia metaania sisältävä kaasuseos, jota voidaan rikin- ja vedenpoiston jälkeen käyttää kaasumoottorissa lämmön tai lämmön ja sähkön tuotantoon. Yleensä biokaasu hyödynnetään sen syntypaikalla. Sitä voidaan käyttää puhdistamisen jälkeen myös liikennepolttoaineena.
Kasviöljypulloja
Kasviöljy soveltuu esteröitynä käytettäväksi tietyin rajoittein dieselin tavoin. Varsinkin raskaan polttoöljyn polttimella voidaan pääsääntöisesti polttaa myös esteröimätöntä kasviöljyä esimerkiksi kuivurissa.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 15.11.2016