Lämpöyrittäjyys

Suomessa oli vuoden 2013 lopussa jo 533 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpöyrityskohdetta, kun vuonna 2001 niitä oli reilu 100 kappaletta. Lämpöyrittäjyystoiminnan ja lämpöyrittäjien määrä on siis lisääntynyt merkittävästi vuosikymmenen aikana.
Lämpöyrittäjäkaavio
Kuva 1. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 533 lämpöyrityskohdetta.

Lämpöyrittäjyys edistää paikallista yritystoimintaa

Lämpöyrittäjyystoiminta on paikallista uusiutuvan energian tuottamista, jossa yrittäjä tai yritys myy käyttäjälle lämpöä sovittuun hintaan. Yleensä polttoaineena on yrittäjän omista metsistä tai lähiseudulta hankittu puu, mutta myös puunjalostuksen sivutuotteet, kierrätyspuu ja turve.
Lämpöyrittäjyyden aluetaloudelliset vaikutukset
Kuva 2. Lämpöyrittäjyys vaikuttaa aluetalouteen positiivisesti (Kuva suurenee klikkaamalla).

Lämmön tuottaminen puusta ja muista biopolttoaineista työllistää paikallisesti ja vähentää öljyn tuontia. Se on myös taloudellinen ja ympäristömyötäinen tapa tuottaa lämpöä.

Polttoaineen hankinnan lisäksi yrittäjä huolehtii lämpökeskuksen toiminnasta ja saa tuloa lämmitettävään kiinteistöön tai lämpöverkkoon tuotetusta energiasta. Lämpölaitokset voivat olla kiinteistön omistajan tai yrittäjän omaisuutta, ja niiden teho vaihtelee muutamasta sadasta kilowatista useampaan megawattiin.

Lämpöyrittäjyys on lähtenyt liikkeelle pienistä öljylämmityskohteista, jotka on muutettu lämpöyrittäjän hoitamaan hakelämmitykseen. Aluksi lämpöyrittäjyys on ollut sivuelinkeino, mutta nyt siitä on muodostunut monen yrittäjän päätoimiala.

Lämpöyrityksiä on eniten läntisessä Suomessa

Lämmön ostaja on useimmiten kunta. Puuenergia tarjoaa kunnille ja kaupungeille paikallisen energiavaihtoehdon, jossa hyödynnetään oman alueen energiavaroja ja käytetään lähialueen yrittäjien palveluja. Näin lämpöliiketoiminnan rahavirrat tukevat oman paikkakunnan taloudellista kehitystä.

Kuntien ohella lämpöä tuotetaan yhä enemmän myös yritysten käyttöön. Vuonna 2013 viidesosa lämpöyrittäjien hoitamista lämmityskohteista oli yksityisessä omistuksessa.

Lämpöyrittäjyyden aluetaloudellinen tarkastelu_raportti (pdf) (650.4 KB)

Lähteet:
  • TTS:n tiedote 5/2012: Lämpöyrittäjätoiminta vuonna 2011
  • TTS:n tiedote 4/2013: Lämpöyrittäjätoiminta vuonna 2012
  • TTS:n tiedote 6/2014: Lämpöyrittäjätoiminta vuonna 2013


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.3.2017