Puulämmitys kiinteistöissä

Puun pienkäyttö halkoina ja eripituisina klapeina eli pilkkeinä on teollisuuden käyttämän puuenergian jälkeen seuraavaksi suurin puuenergian käyttömuoto. Puuta käytetään muun muassa pientalojen, maatilojen ja suurten kiinteistöjen lämmityksessä sekä tulisijoissa että kattiloissa.
Puunpienkaytto takka
Kuva. Varaava vuolikivitakka luovuttaa lämpöä pitkään. Kuvaaja: Hannariina Honkanen, JAMK

Pelletti on uudenaikainen puupolttoaineen muoto, jolla korvataan Suomessa ennen muuta kevyttä polttoöljyä kiinteistökokoluokan kattiloissa. Pelletintuotannosta menee huomattava osa vientiin.

Vuonna 2012 puun pienkäytössä tuotetun energian määrä oli 17 TWh, mikä kattoi noin 4 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta ja noin 15 prosenttia uusiutuvan energian vuosituotannosta. Pientalojen lämmityksestä polttopuulla katettiin 40 prosenttia. Lähes puolet pientaloissa käytetystä polttopuusta on koivua.
Pientaloissa käytetyt puulajit v 2012
Kuva. Pientaloissa lämmitykseen käytettyjen puulajien ja jätepuun osuudet vuonna 2012. (Metsätilastollinen vuosikirja 2013)

Laitevalmistajat tietokannassa

Bioenergia-alan laitevalmistajien tiedot on koottu BioHousing-tietokantaan helpottamaan kuluttajien laitevalintaa. Tietokannassa esitellään pienten kiinteistöjen lämmityslaitteita (alle 100 kW) sekä niiden valmistajia ja jälleenmyyjiä. Tietokanta sisältää teknistä tietoa lämmityskattiloista, takoista, liesistä, kiukaista, klapikoneista ja hakkureista.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 13.1.2017