Biopolttoaineiden lämpöarvoja

Lämpöarvo kertoo kuinka paljon täydellisessä palamisessa kehittyy lämpöä polttoaineen massaa kohti. Lämpöarvo ilmoitetaan kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kohdalla tavallisesti megajouleina polttoainekiloa kohti, MJ/kg.

Kaasumaisilla polttoaineilla lämpöarvo ilmoitetaan yleensä megajouleina kuutiometriä kohti, jolloin yksikkö on MJ/m3. Taulukossa 3 on vertailun vuoksi myös fossiilisten polttoaineiden lämpöarvot.

Taulukko 1. Puupolttoaineiden lämpöarvoja.
Lämpöarvo
Metsätähde-
hake
Kokopuu-
hake
Ranka-
hake
Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa MJ/kg 18,5-20 18,5-20 18,5-20
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg 6-9 7-10 7-11

Lämpöarvo
Kantohake Havupuun
kuori
Koivun
kuori
Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa MJ/kg 18,5-20 18,5-20 21-23
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg 8-13 5-9 8-11

Lämpöarvo
Pilke
Puutähde-
hake
Sahahake
Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa MJ/kg 18,5-19,0 18,5-20 18,5-20
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg 13,4-14,5 6-15 6-10

Lämpöarvo

Sahanpuru
Kutterinlastu
ja hiontapöly
Puupelletti
Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa MJ/kg 19-19,2 19-19,2 19,0-19,2
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg 6-10 16-18 16,8

Taulukko 2. Kierrätyspolttoaineen, ruokohelpin, turpeen, kivihiilen ja mustalipeän lämpöarvoja.
Lämpöarvo Kierrätys-
polttoaine
Ruokohelpi kevät Jyrsinturve
Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa MJ/kg 17-37 17,1-17,5 20,9
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg 13-35 13,2-14,2 9,7

Lämpöarvo Palaturve Kivihiili
(keskiarvo)
Mustalipeä
Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa MJ/kg 21,3 27,9 10-13
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg 11,9 24,8 -

Taulukko 3. Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden lämpöarvoja.
Lämpöarvo Kevyt öljy Raskas öljy Pyrolyysiöljy
Tehollinen lämpöarvo
kuiva-aineessa MJ/kg
42,5-42,9 41,0-41,3 18-23
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg 42,4-42,9 40,9-41,2 15-19

Lämpöarvo Maakaasu Raakabiokaasu Koksaamo-
kaasu
Tehollinen lämpöarvo
MJ/m3
35,6 14,4-21,6 21,5

Kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo

Suomessa lämpöarvo ilmoitetaan tavallisesti kuiva-aineen tehollisena lämpöarvona, MJ/kg, jolloin mukaan ei lasketa savukaasujen mukana poistuvan – polttoaineen sisältämästä vedystä peräisin olevan – veden haihduttamiseen kuluvaa energiaa.

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa

Lämpöarvo voidaan ilmoittaa myös tehollisena lämpöarvona saapumistilassa eli toimituskosteana. Tämä lämpöarvo on alin, koska siinä lämpöarvoa laskettaessa vähennetään energiamäärä, joka kuluu polttoaineen luontaisesti sisältämän ja palamisessa syntyvän veden haihtumiseen. Toimituskostealle painolle laskettu tehollinen lämpöarvo on sitä pienempi mitä enemmän polttoaine sisältää vettä.

Kalorimetrinen lämpöarvo

Kalorimetriseen lämpöarvoon lasketaan sekä puun sisältämän vedyn palamisenergia että vedystä ja hapesta syntyneen veden höyrystymisenergia. Koska veden höyrystymisenergia lasketaan mukaan, on kalorimetrinen lämpöarvo aina muita lämpöarvolukuja suurempi.

Lähde:
Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. (pdf) (2.9 MB) Alakangas, E. 2000. Otamedia Oy, Espoo, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT tiedotteita 2045. 158 s.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.