Henkilö- ja pakettiautot

Julkisen sektorin ajoneuvohankinnat koskevat niin henkilöautoja, pakettiautoja kuin raskasta kalustoa. Ajoneuvo- ja polttoaineteknologia ovat kehittyneet merkittävästi ja ympäristövaikutuksiltaan parempia vaihtoehtoja, kuten hybridejä, löytyy varsinkin pienten ja keskisuurten henkilöautojen kokoluokasta.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Ajoneuvojen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt. Yli 90 prosenttia kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tieliikenteessä ja tästä 60 prosenttia henkilöautoista. Yli puolet terveydelle haitallisista hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä ja noin puolet hiilivety- ja typenoksidipäästöistä on peräisin liikenteestä.

Vaikka merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät ajoneuvojen käytön aikaisista päästöistä, ajoneuvon elinkaaren aikana syntyy kuitenkin paljon muitakin haitallisia ympäristövaikutuksia. Nämä liittyvät esimerkiksi raaka-aineiden louhintaan, ajoneuvon käytöstä ottamiseen sekä renkaiden ja voiteluöljyjen haitallisiin aineisiin. Vaikka ajoneuvot kehittyvät koko ajan ympäristön kannalta paremmiksi, ajoneuvojen ja liikenteen määrä on kuitenkin ollut jatkuvassa kasvussa.

Lainsäädännön asettamat vaatimukset

Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) velvoittaa julkisia hankintayksiköitä huomioimaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutukset ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa.

Hankintayksikön on huomioitava ainakin seuraavat ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat energia- ja ympäristövaikutukset:
  1. energiankulutus;
  2. hiilidioksidipäästöt; ja
  3. typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt.

CO2-asetus

Nykyään EU:n CO2-asetus (443/2009) "Päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi" on ainoa henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ohjaava määräys Euroopassa. Asetusta on muutettu 27.2.2014, jolloin vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiskeinoja tarkennettiin.

Asetuksen mukaan kunkin autonvalmistajan vuoden aikana valmistamien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö saa olla pääsääntöisesti enintään 130 g/km vuonna 2015 ja 95 g/km vuonna 2020. Autonvalmistaja saa bonuksia päästöltään alle 50 g/km autoista vuosina 2020–2023.

Pakettiautoille vastaavat tavoitteet CO2-päästöjen osalta ovat enintään 175 g/km vuosien 2014 ja 2017 välillä ja vuonna 2020 tavoitteena on 147g/km.

Tyyppihyväksyntädirektiivi

Euroopan alueella myytävien autojen terveydelle haitallisten päästöjen enimmäisrajoista säädetään Euro-luokituksella EU:n Tyyppihyväksyntädirektiivissä. Päästöjen enimmäisrajoja on kiristetty muutaman vuoden välein. Euro-päästörajan voimaantulon jälkeen (uudet automallit) kaikkien ensirekisteröitävien autojen on mukauduttava siihen yleensä vuoden mittaisen siirtymäajan jälkeen.

Nykyinen Euro-luokka henkilö- ja pakettiautoille on Euro 6. Raskaan kaluston voimassa oleva standardi on Euro VI. EU:ssa on myös käytössä vapaaehtoinen ympäristöstandardi EEV (enhanced environmentally friendly vehicle), joka asettuu Euro V ja VI –päästöluokkien väliin. Päästöluokkien tiukentamisesta (”Euro 7” tai ”Euro VII”) ei ole päätöksiä.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 29.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.