Valaistus

Valaistukseen saattaa kulua jopa kolmasosa julkisen sektorin koko sähkönkulutuksesta. Energiatehokkailla valaistusratkaisuilla vaikutetaan merkittävästi julkisen sektorin energiansäästötavoitteiden saavuttamiseen.

Energiaa voidaan säästää valaistuksessa monella tavalla:
  • Vaihtamalla vanhat, energiaa tuhlaavat valaisimet uusiin, energiatehokkaisiin valaisimiin kuitenkin huomioiden valaistukselle asetetut vaatimukset.
  • Kohdentamalla optiikan avulla valo sinne missä sitä tarvitaan.
  • Optimoimalla valaisinten sijoittelu.
  • Automaattinen valonohjaus vähentää valaistuksen energiankulutusta silloin kun tilalla – ja valolla – ei ole käyttäjää.

Elinkaarikustannusten laskenta

Valaistushankinnoissa tulee tarkastella valaistuksen koko elinkaarta suunnittelusta ylläpitoon. Valaistuksen kustannuksiin vaikuttavat myös esimerkiksi lamppujen ja valaisimien vaihtovälit ja huollot. Luotettava vertailutyökalu valaistuksen elinkaarikustannusten vertailuun on valaistusalan toimijoiden, tilaajien ja Motivan kanssa yhdessä laadittu VALTTI-elinkaarikustannusten vertailulaskuri.

VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri

Valaistussuunnittelijoilta kannattaa edellyttää laskurin käyttöä tarjousten kokonaiskustannusten vertailuun.

Tietoa energiatehokkaan sisä- ulko- ja katuvalaistuksen suunnittelusta ja hankinnasta löydät Valaistustieto-sivustolta: www.valaistustieto.fi

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Energiatehokkuus on merkittävin ympäristönäkökohta valaistustuotteissa. Valonlähteiden käytönaikainen energiankulutus aiheuttaa tyypillisesti yli 90 prosenttia koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Mitä energiatehokkaampi valaistusratkaisu on, sitä pienemmän ympäristökuormituksen se aiheuttaa. Valmistuksen ja kierrätyksen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat pieniä verrattuna käytön aikaiseen energiankulutukseen.

Energiatehokkuus mahdollistaa sekä kustannussäästöt että vähentää hiilidioksidipäästöjä. Päästövähennykseen vaikuttaa myös sähköntuotantoon käytetty energianlähde.

Lainsäädäntö

EU:n lainsäädäntö pyrkii lisäämään valaistustuotteiden energiatehokkuutta. EcoDesign-direktiivin tarkoituksena on pienentää tuotteiden koko elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia. Valonlähteissä käytönaikainen energiankulutus on selvästi suurin ympäristökuormituksen aiheuttaja. Tästä syystä asetukset keskittyvätkin energiatehokkuuden parantamiseen, mutta myös lamppujen sisältämä elohopea ja valosaaste on nostettu esille.

Lisätietoa: Valaistusasetusten (lotit 8, 9 ja 19) uudelleentarkastelu

Valosaastetta vastaan ei ole varsinaisia toimenpiteitä. Elohopean määrää lampuissa rajoitetaan RoHS-direktiivissä (2011/65/EU). Lisäksi valaistusstandardit ja viranomaismääräykset luovat hyvän valaistuksen minimivaatimusten perustan.

Direktiivi 2011/65/EU

Energiatehokkuusdirektiivi (Energy Efficiency Directive, EED, 2012/27/EU) velvoittaa myös energiankäytön tehostamiseen. Direktiivissä korostetaan julkisen sektorin roolia esimerkin näyttäjänä säästötavoitteiden saavuttamisessa. Energiatehokkaita hankintoja suositellaan sikäli kun ne on sopusoinnussa kustannustehokkuuden, taloudellisen toteutettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun kanssa.

Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU)

Valaistustuotteita koskevat EcoDesign-direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteet:
  • Kotivalaistuksen ympärisäteilevät lamput: asetus 244/2009
  • Palvelusektorin valaistustuotteet: asetus 245/2009. Asetus muutoksineen koskee loiste- ja purkauslamppuja sekä niiden liitäntälaitteita ja valaisimia.
  • Kohdelamput ja valaisimet: asetus 1194/2012

Lisätietoja ja työkaluja:

VALTTI-laskurit sisä- ja katuvalaistuksen elinkaarikustannusten vertailuun:
VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri

www.valaistustieto.fi

Asetus 874/2012 direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta

Kokonaistaloudelliset valaistushankinnat – Opas energiatehokkaiden valaistusratkaisujen julkisiin hankintoihin (pdf) (3.7 MB)

Elohopealamput poistuvat markkinoilta 2015 – Mitä tilalle katuvalaistukseen (pdf) (218.9 KB)

Sisävalaistuksen elinkaarikustannusten esimerkkilaskelma (xls) (66.5 KB)

Sisältö tarkistettu: 30.12.2016 (Elina Ojala)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.