Siivouspalvelut ja teknokemian tuotteet

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Siivouksen merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kemikaaleista. Osa käytetyistä kemikaaleista on myrkyllisiä, luonnossa heikosti hajoavia ja/tai ravintoketjuihin kertyviä. Ne voivat aiheuttaa paitsi ympäristöhaittoja (erityisesti vesieliöille) myös erilaisia terveyshaittoja ihmisille. Ekologisen siivouksen kulmakivi on mahdollisimman pieni kemikaalikuormitus. Tässä apuna on siivoustarpeen määrittely (vältetään turhaa siivoamista ja turhaa kemikaalien käyttöä), kemikaalien oikea annostelu ja ympäristöystävällisten siivousaineiden valinta.

Siivouspalveluiden ympäristökuormitukseen vaikuttaa myös siivouksessa syntyvät jätteet. Jätteitä syntyy mm. muovipusseista ja pesuainepakkauksista, kertakäyttöisistä siivousvälineistä ja asiakkaan puolesta vaihdettavista/täytettävistä hygieniatuotteista. Jätteiden syntyä voi ehkäistä monin keinoin esim. suosimalla uudelleenkäytettäviä tekstiilejä. Jätteet, joiden syntyä ei voi välttää, tulisi lajitella ja kierrättää. Siivouspalveluun kuuluu usein asiakkaan jätteistä huolehtiminen. Mahdollisuuksien mukaan siivousyritys voi ohjata ja neuvoa asiakasta jätteiden lajittelussa ja jätemäärän vähentämisessä.

Siivoustuotteiden valmistamiseen kuluu energiaa, vettä ja raaka-aineita. Valmistuksen ympäristövaikutuksia voi pienentää suosimalla kierrätysmateriaalista valmistettuja siivousvälineitä, kierrätyskuiduista tehtyjä pehmopapereita jne. Pitkäikäiset ja monikäyttöiset välineet ovat myös ympäristöystävällisiä.

Siivouksessa kuluu usein paljon vettä. On hyvä muistaa, että lämpimän veden käyttö tarkoittaa aina myös energiankulutusta. Työmenetelmien valinnalla vedenkulutusta ja usein myös kemikaalien kulutusta voidaan vähentää. Yksi tällainen menetelmä on mikrokuitusiivous, jolla tarkoitetaan siivoamista mikrokuituliinoilla sen sijaan, että käytettäisiin veteen ja pesuaineeseen kastettuja liinoja. Mikrokuitusiivous ei kuitenkaan sovellu aivan kaikkiin siivouskohteisiin.

Ympäristövaikutuksia syntyy siivoukseen liittyvistä kuljetuksista. Vähäpäästöinen ajokalusto ja taloudellisen ajotavan koulutus tekevät kuljetuksista ympäristömyötäisempiä. Toisinaan siivouspalveluyritykset ostavat joitakin palveluita, kuten pesula-, paino- tai autonpesupalveluita toisilta yrityksiltä. Valinnoissa tulisi suosia ekologisia (esimerkiksi ympäristömerkittyjä) palveluntarjoajia.

Kestävän kehityksen mukaisessa siivouksessa tulee noudattaa myös sosiaalisen kestävyyden periaatteita ja torjua aktiivisesti harmaata taloutta. Kaikki siivouspalveluiden ympäristövaatimukset ja vaatimukset sosiaalisen kestävyyden suhteen tulisi ulottaa myös käytettäviin alihankkijoihin.

Ympäristökuormituksen vähentäminen siivouspalveluiden hankinnoissa

Siivouksen ympäristökuormitusta voidaan vähentää merkittävästi ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon jo siivouspalveluiden hankintavaiheessa.

Hankintaorganisaation tekemä palvelutarpeen määrittely on avainasemassa, kun siivouspalveluja kehitetään ekologisempaan suuntaan. Siivouksen perusteellisuus ja tiheys tulisi valita kohteen mukaan. Liiallista siivoamista ja kemikaalien kulutusta (erityisesti desinfiointia) on hyvä välttää. Ympäristönäkökohdat kannattaa huomioida myös siivousmenetelmien ja kemikaalien valinnassa. Jos on välttämätöntä käyttää suuren ympäristökuorman aiheuttavia menetelmiä ja kemikaaleja, niiden käyttö rajataan mahdollisimman pienelle alueelle. Siivousalan ammattilaisten tietotaitoa kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää hyödyksi myös palvelutarpeen määrittelyssä.

Siivouspalveluiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää muun muassa:
 • hyödyntämällä siivousmenetelmiä, jotka minimoivat kemikaalien ja veden kulutuksen (soveltuvissa kohteissa)
 • oikealla kemikaalien annostelulla (annosteluohjeet, automaattiannostelijat, mitta-astiat)
 • välttämällä haitallisia kemikaaleja ja valitsemalla ympäristöystävällisiä siivousaineita
 • suosimalla uudelleenkäytettäviä, pestäviä tekstiilejä siivousvälineissä ja esimerkiksi asiakkaan WC-tiloihin vaihdettavissa käsipyyhkeissä
  • Huom! Välineiden ja käsipyyherullien pesun tulisi tapahtua mahdollisimman ekologisesti (ympäristöystävälliset pesuaineet, annostelu, pesulämpötila, täydet koneelliset).
 • vähentämällä pakkausjätettä täyttöpakkausten ja pesuainetiivisteiden avulla
 • optimoimalla muovipussien käytön
 • lajittelemalla ja kierrättämällä ne jätteet, joiden syntyä ei voida ehkäistä
 • suosimalla kierrätyskuiduista valmistettuja ja valkaisemattomia WC- ja muita pehmopapereita
 • valitsemalla kestäviä ja monikäyttöisiä siivousvälineitä
 • välttämällä turhia kuljetuksia ja suosimalla vähäpäästöistä kuljetuskalustoa
 • vaatimalla taloudellisen ajotavan koulutusta paljon ajavalta henkilökunnalta 
 • ekologisuus tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun siivouspalveluyritys huolehtii asiakkaan WC-tilojen käsisaippuoista.

Siivouksen ekologisuuteen vaikuttaa myös siivouspalveluyrityksen ympäristöosaaminen ja ympäristöasioiden hallinta.

Siivouspalveluyrityksen ympäristöosaamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan kuuluvat muun muassa:
 • siivoojien ja työnjohdon koulutus ekologiseen siivoamiseen
 • ympäristönäkökohtien huomioiminen työohjeissa
 • ympäristöjohtaminen, mukaan lukien siivouksen ympäristöominaisuuksien mittaaminen ja seurantaOliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.