Esimerkkejä

Helsingissä pyritään energiatehokkaaseen katujen kunnossapitoon

Helsingissä alueurakoiden kilpailutuksissa tarjoajilta vaaditaan urakan ominaispiirteet huomioon ottava ympäristöselvitys. Selvityksessä käsiteltävät asiat liittyvät muun muassa energiatehokkuuteen ja polttoaineen säästöön, melun- ja pölyntorjuntaan sekä jätteiden ja kemikaalien käsittelyyn. Lisäksi kalustolle asetetaan vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita terveydelle haitallisten pakokaasupäästöjen rajoittamiseksi.

Ympäristöselvitys pisteytetään osana laatuarviointia ja sen painoarvo on 5,4 % kokonaispisteistä. Helsingin kokemus on, että selvitysten laatu vaihtelee melko paljon – ympäristöasioihin panostaneet tarjoajat saavat selkeästi enemmän pisteitä ympäristöosiosta. Tarjousvaiheen ympäristöselvitys toimii pohjana ympäristösuunnitelmalle, joka voittaneen tarjoajan pitää hyväksyttää tilaajalla urakkasopimuksen alkaessa.

Helsingissä kunnossapitourakoitsijoilta edellytetään, että he seuraavat polttoaineen kulutusta ja raportoivat siitä tilaajalle neljännesvuosittain. Urakan ympäristöselvityksessä tulee myös kuvata, miten urakassa pyritään vähentämään ajokilometrejä. Pisteitä voi saada esim. reitityksen optimoinnista. Lisäksi Helsingissä on käynnistynyt pilottiprojekti allianssimuodossa toteutettavasta urakasta, jossa energiatehokkuuden parantaminen on otettu osaksi ympäristösuunnitelmaa.

Ympäristöselvityksessä on ilmoitettava, millaista taloudellisen ajotavan koulutusta kuljettajat ovat saaneet ja miten heitä tullaan kouluttamaan urakan aikana. Maksimipisteet saa, jos kaikki kuljettajat ovat olleet ajotapakoulutuksessa viimeisen kolmen vuoden aikana. Taloudellisen ajotavan koulutusten todentaminen on ollut osittain hankalaa alan kirjavien todistuskäytäntöjen vuoksi.

Terveydelle haitallisten pakokaasupäästöjen rajoittamiseksi Helsingissä kalustolle on perinteisesti asetettu ikävaatimus. Vähimmäisvaatimuksena on käyttöönottovuosi 2002 kaikelle kalustolle paitsi tiehöylille. Käytännössä tämä vastaa raskaan kaluston päästöluokkaa EURO III ja työkoneiden luokkaa Stage II. Vaatimukset eivät koske tilapäiskalustoa, joka on käytössä alle kaksi viikkoa.

Ikävaatimuksen voi täyttää myös jälkiasennettavan puhdistuslaitteiston avulla. Lisäteknologian asentaminen todennetaan kolmannen osapuolen antamalla todistuksella, joka pitää olla johdettavissa tarjouksessa osoitettuun kalustoon.

Tarjousten vertailussa annetaan lisäpisteitä vuotta 2002 uudemmasta kalustosta. Pisteytys on toteutettu portaittain niin, että urakoitsija saa sitä enemmän pisteitä, mitä uudempaa kalusto on.

Pakilan alueurakan pilottikohteessa kalustovaatimukset on ilmaistu päästöluokkina ja kuorma-autojen vaatimus nostettiin luokkaan EURO IV.

Kalustovaatimusten osalta kokemus on, että yritykset pystyvät vastaamaan niihin riittävän hyvin. Kalustovaatimusten käyttö on koettu sujuvaksi, mutta tarjousten pisteytyksessä CE-standardia alempien melupäästöjen todentaminen on ollut haastavaa sekä tilaajalle että tarjoajille.

Helsinki on laatimassa kunnossapidon ympäristövaatimusten tason nostamisesta tiekarttaa, jonka avulla muutoksista voidaan viestiä alueen yrityksille jo etukäteen.

Lisätietoja:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR)
ympäristöasiantuntija Heidi Huvila

(Esimerkki lisätty 2015)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.