Usein kysyttyä

Jos sinulla kysyttävää työkoneiden hankinnoista, ota meihin yhteyttä:
hankintapalvelu@motiva.fi

Milloin kannattaa käyttää päästöluokkavaatimuksia ja milloin ikärajavaatimuksia?

Suosittelemme raskaalle kalustolle päästöluokkavaatimuksia, sillä niiden osalta päästöluokan todentaminen on selkeää. EURO-luokka näkyy rekisteröintitodistuksessa (I-osan [tekninen osa] "Erikoisehdot ja huomautukset" -kohta). Jos päästöluokkatieto puuttuu ko. kohdasta, tiedon voi täydentää katsastustoimipaikalla.

Työkoneiden kohdalla päästöluokan todentaminen voi olla haastavampaa, sillä tietoa koneen Stage-luokasta ei ole aina helposti saatavilla. Todentamisen helpottamiseksi voi Stage-luokan rinnalle/tilalle asettaa vaatimuksen työkoneen käyttöönottovuodesta.

Lisäksi on otettava huomioon, että työkoneita koskeva päästöluokkasääntely ei ulotu aivan kaikkiin työkoneisiin (riippuen muun muassa moottorin tyypistä, tehosta ja koneen käyttötarkoituksesta). Sääntelyn ulkopuolisille työkoneille voi asettaa vain ikärajavaatimuksia. Lisäksi kannattaa tarkastaa, että työkoneessa on katalysaattori.

Kun uusi Stage-luokka on otettu käyttöön, on usein myös sääntelyn piiriin kuuluvien työkoneiden joukkoa laajennettu. Jos työkoneille haluaa asettaa vaatimuksen Stage-luokasta, kannattaa tarkistaa, mitkä työkoneet kuuluvat valitun luokan piiriin. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi). (Lisätty 2015)

Miten energiatehokkuusasiat voisi ottaa huomioon katujen kunnossapidossa?

Keskeisimpiä keinoja edistää katujen kunnossapidon energiatehokkuutta ovat polttoaineen kulutuksen seuranta, taloudellinen ajotapa ja polttoaineenkulutuksen ja ajotavan seurantajärjestelmät.

Jos halutaan korostaa energiatehokkuutta tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, voidaan urakoitsijoilta vaatia tarjousvaiheessa suunnitelmaa energiatehokkuuden parantamisesta urakan aikana osana tarjousta. Näin jokainen urakoitsija voi valita itselleen sopivimmat energiatehokkuuden toimenpiteet.

Lisätietoa urakan energiatehokkuudesta voi lukea Tietoa-välilehdeltä. (Lisätty 2015)

Miten voisimme kannustaa alueen kunnossapitourakoitsijoita uusimaan kalustoaan?

Yksi tapa lähestyä asiaa on järjestää markkinavuoropuhelu, jossa alueen urakoitsijoilta kysytään suoraan heidän näkemyksiään kaluston uusimisen suurimmistä esteistä ja kannustimista. Jos osa kunnossapidosta tapahtuu aliurakointina, kannattaa huolehtia, että myös aliurakoitsijat saavat äänensä kuuluviin vuoropuhelussa.

Kaluston ikää tai päästöluokkaa koskevat vähimmäisvaatimukset ja/tai vertailuperusteet antavat markkinoille signaalin, että uudempaan kalustoon investoiminen parantaa asetelmia kilpailutuksessa. Merkittävistä muutoksista kilpailutusten ympäristökriteereihin kannattaa tiedottaa riittävän ajoissa (minimissään 1-2 vuotta etukäteen), jotta urakoitsijoilla on aikaa reagoida muutoksiin.

Jos pääajatus kalustoinvestointeihin kannustamisen takana on alentaa terveydelle haitallisia pakokaasupäästöjä, kannattaa tarjouspyynnössä mainita, että myös jälkiasennettava puhdistuslaitteisto (retrofit) sallitaan tiukempien päästönormien täyttämiseksi. Päästöjä leikkaava lisäteknologia on kustannustehokas vaihtoehto kokonaan uuden ajoneuvon/työkoneen hankkimiselle, jos vain nykyisellä kalustolla on vielä ajovuosia jäljellä.

Kalustohankinnan ennakkosopimuksessa urakoitsija sitoutuu hankkimaan urakkaa varten uutta kalustoa, jos hän voittaa tarjouskilpailun. Edellytyksenä on, että urakoitsija saa tiedon hankintapäätöksestä riittävän ajoissa, sillä uuden kaluston toimitusaika voi olla varsin pitkä (esim. 5-7 kk).

Voidaan myös käyttää bonusjärjestelmää, jossa urakoitsijalle maksetaan pieni palkkio sen perusteella, paljonko työtunteja on tehty vähimmäisvaatimusta puhtaammalla kalustolla. (Lisätty 2015)

Onko ruohonleikkureille tai muille työkoneille ympäristökriteereitä?

EU:ssa on säädetty työkoneiden haitallisille pakokaasupäästöille enimmäispäästönormeja, samaan tapaan kuin ajoneuvoille on olemassa EURO-luokitus. Kyseinen, niin sanottu Stage-lainsäädäntö vähentää asteittain työkoneiden haitallisia päästöjä (CO, HC, NOx, PM) ja poistaa haitallisimmat koneet markkinoilta. Tämä toteutetaan tiukentamalla tyyppihyväksynnässä sovellettavia päästöstandardeja niin sanotulla Stage I–IV asteikolla. Päästöstandardit vaihtelevat työkoneen moottoritehon mukaan. Stage III -vaatimukset koskevat juuri dieselkäyttöisiä koneita ja vuosina 2011 ja 2012 markkinoille tulleita koneita.

Suosittelemme, että tarkistatte ostettavien koneiden moottoritehon (kWh), jonka pohjalta voi tarkistaa tarkemman päästöstandardin, ja jos haluatte uudempia koneita, voitte asettaa pakokaasupäästöjen osalta vaatimukseksi Stage III a tai b.Eli lyhyesti, vaatimuksena voi olla, että tuotteiden/koneiden tulee täyttää EU:n Stage IIIA päästönormit. (Päivitetty 2014)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.