Harjapuhallinajoneuvo

Finavia: Työkone- ja kuljetuskalustohankinnoissa elinkaarikustannusten tarkastelu kannattaa

Vuosien saatossa ja oman kehitystyön tuloksena Finavialla on löydetty toimiva tapa vertailla elinkaarikustannuksia kuljetuskalusto- ja työkonehankinnoissa. Kalustoasiantuntija Jukka Halmeen mukaan hankinnoissa mennään helposti metsään, jos tarkastellaan vain hankintahintaa.

Finavia ylläpitää 21 lentoasemaa Suomessa. Lentoasemilla tarvitaan raskasta kalustoa, erikoisbusseja, sekä työkoneita. Viimeisen kuuden vuoden aikana kuorma-autoja on hankittu 18 kappaletta ja lentoliikennealueiden kiitoratojen kunnossapitoon tarvittavia harjapuhaltimia yhteensä 19. Vuonna 2016 tehtiin suurehko bussihankinta kun Helsinki-Vantaalle hankittiin 11 erikoisbussia lentomatkustajien kuljettamiseen lentoaseman terminaalin ja asematasoille pysäköityjen lentokoneiden välillä.

Bussihankinnan yhteydessä tehtiin selvitys käyttövoimavaihtoehdoista. Sähköbussit latausjärjestelmineen todettiin liian kalliiksi, biokaasubussit taas olisivat edellyttäneet kokonaan uuden infran rakentamista. Näin ollen päädyttiin dieselkäyttöisiin busseihin. Pakollisena vaatimuksena ajoneuvossa tulee kuitenkin voida käyttää polttoainetta, jossa uusiutuvan energian osuus on 30 %. Lisäpisteitä annettiin, jos ajoneuvoissa voi käyttää 100 % uusiutuvaa polttoainetta.

Elinkaarikustannusten vertailu on vaatinut oman menetelmän kehittämistä

Hankintahinnan lisäksi Finavian ajoneuvo- ja työkonehankinnoissa on tarkasteltu käyttökustannuksia, joihin sisältyy polttoainekustannukset, varaosat ja huoltokustannukset.

Huoltokustannuksia selvitetään tarjoajilta kyselyllä, jossa pyydetään laskemaan huoltosuunnitelman mukaisten huolto-osien, nesteiden ja öljyjen hinnat ja huoltotoimenpiteisiin kuluva aika. Jos huolto-ohjelma sisältää esimerkiksi jakohihnan vaihdon, sen kustannus lasketaan mukaan. Jukka Halme kertoo, että toistaiseksi kaikilta tarjouskilpaan osallistuneilta nämä tiedot on saatu.

Varaosakustannusten laskemiseksi tarjoajille annetaan listaus osista, jotka tulee hinnoitella.

Koska raskaiden kuorma-autojen, työkoneiden ja erikoisbussien polttoaineenkulutuksen laskentaan ei toistaiseksi ole standardoituja menetelmiä, on Finaviassa kehitetty oma menetelmä. Polttoaineenkulutus pyydetään ilmoittamaan euroina laskettuna esimerkiksi 5 000 tunnin käytölle. Laskennassa käytetään käyttötehtävän perusteella määräytyvän keskimääräisen moottorin tehon ja käyttökierrosluvun mukaista ominaiskulutusta g/kWh.

Esimerkiksi kuorma-autojen kohdalla on käytetty 50 % ilmoitetusta suurimmasta tehosta sillä moottorin kierrosluvulla, jolla auton nopeus on 40 km/h ja käytössä on vaihde, joka antaa suurimman vetovoiman.

Halme odottaakin EU:n Vecto-laskennan voimaantuloa, jolloin polttoaineenkulutuslaskelmien teko ja keskinäinen vertailu helpottuu.

Näin kalustohankintoja pisteytetään

Lopullisessa hankintapäätöksessä vertaillaan aina kokonaispistemäärää, joka koostuu hankintahinnan, käyttökustannusten, tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset ylittävien ja vertailussa lisäarvoa antavien rakenne- ja käyttöominaisuuksien summasta.

Viimeisimmät kuorma-auto ja bussihankinnat pisteytettiin siten, että käyttökustannuksista sai 35 pistettä, edullisimmasta hankintahinnasta 35 pistettä, teknisessä erittelyssä mainituista toiminta- ja rakennevaatimusten minimirajan ylittävistä kohdista enintään 20 pistettä ja kaupallisessa erittelyssä mainituista huoltopalveluihin ja tekniseen tukeen liittyvistä minimirajan ylittävistä kohdista enintään 10 pistettä.

Hankintahinnat erosivat reilun 450 000 euron kuorma-autohankinnassa noin 50 000 eurolla, käyttökustannukset puolestaan 30 000 eurolla. Halmeen mukaan pelkkää hankintahintaa tarkastellessa voi hankinta mennä pahasti metsään. Finaviassa käytetty elinkaarikustannusten vertailutapa on syntynyt vuosien kokemuksen myötä. Hankintakausi on jaettu kalustohankintojen osalta kolmelle vuodelle. Ensimmäinen vuosi on sitova ja kaksi jälkimmäistä optioita.

Lentoasemilla risteilee nyt Scanian ja Volvon kuorma-autoja, Fortbrandin ja Överaasenin harjapuhaltimia ja Cobus erikoisbusseja. Uusia busseja ei ole vielä saatu käyttöön, mutta kuorma-autojen ja työkoneiden osalta käyttökokemukset ovat olleet hyviä.

Lisätietoja:
kalustoasiantuntija Jukka Halme
jukka.halme(at)finavia.fi


Kuva: Finavia


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.