Riihimäki: Tiukentuvat kriteerit kehittävät vähitellen markkinoita

Riihimäellä kaupungin julkisia hankintoja kilpailuttaa RHL-Data Oy yhteistyössä kaupungin hankintayksiköiden kanssa. RHL-Data Oy on Riihimäen seudun kuntien omistama yhtiö, jonka yksi omistaja on Riihimäen kaupunki. RHL-Data kilpailuttaa osan hankinnoista, mutta ei kaikkia.

Kilpailutuksen käynnistää aina hankintayksikkö, kuten sosiaali- ja terveystoimi tai tekniikka ja ympäristö, joka määrittelee tavaran tai palvelun kaikkine siihen liittyvine vaatimuksineen. RHL-Data avustaa hankinnan tärkeimpien asiakirjojen, tarjouspyynnön, sen liitteiden ja sopimusluonnoksen, laatimisessa.

Käytössä on Cloudia-kilpailutusjärjestelmä, jolla tarjouspyynnöt laaditaan ja julkaistaan. RHL-Data pitää yllä myös hankintakalenteria ja osto-ohjeita Riihimäen kaupungille sekä huolehtii sopimuksista, lähinnä optioiden käytön näkökulmasta.

RHL-Data on osallistunut mm. seuraavien kuljetusten hankintaan:

  • kirjastoaineistojen kuljetukset Kirkes- ja Ratamoreiteillä (2014), mukana useita lähikuntien kirjastoja
  • ateriat ja ateriakuljetukset (2014), sosiaali- ja terveystoimi
  • aluekeittiöiden ruokakuljetukset (2015), sivistystoimi ruokahuolto
  • ryhmäkuljetuspalvelut (2015), sosiaali- ja terveystoimi
  • yhden oppilaan koulukuljetus taksilla (2016), sivistystoimi.

Hankintojen toteutusta käytännössä

Kaikissa mainituissa hankinnoissa vähimmäisvaatimukset asetettiin niin tiukoiksi, että valintaperusteena oli mahdollista käyttää hintaa. Vaatimuksina ajoneuvoille olivat esimerkiksi ryhmäkuljetuksissa vähintään Euro 4 -luokitus, aikatauluvaatimukset sekä kuljettajien ammattitaito ja suomen kielen taitoisuus.

Tarjouspyynnön euroluokitusvaatimuksen määrittämiseksi asiasta keskusteltiin etukäteen potentiaalisten tarjoajien kanssa, jottei vaatimuksesta tulisi liian rajoittava. Euro 4 -luokitukseen päädyttiin, koska hankittavana oli tila-auton tapainen autotyyppi, joita on yleisesti paljon liikenteessä. Sen sijaan esimerkiksi aiemmassa yhden oppilaan taksikuljetuksen hankinnassa kriteeriksi pystyttiin laittamaan tiukempi Euro 5 -vaatimus, koska kuljetuskalustona on henkilöauto.

Lisäksi vaadittiin myös muun muassa selvitys korvaavan kuljetuksen järjestämisestä, jos esimerkiksi auto rikkoutuu kesken kuljetuksen, ja kuvaus varajärjestelmästä. Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) on niin ikään tuonut kilpailutuksiin kriteereitä, jotka liittyvät ajoneuvojen energiankulutukseen, hiilidioksidi-, typenoksidi- sekä hiilivety- ja hiukkaspäästöihin. Vaatimuksena on myös, että kuljetusten suunnittelu pitää tehdä siten, että polttoaineen kulutus on mahdollisimman vähäinen.

Ajankohtainen hankintaesimerkki Riihimäellä on taajamatraktorin hankinta. Kyseessä on kansallinen hankinta ja avoin menettely. Traktorin päästöluokan pitää olla vähintään EU Stage 3B. Tarjouspyynnössä on osittain tekniset vaatimukset ilmoitettu täsmällisinä ja ehdottomina, mutta joissakin kriteereissä on vaihteluväli. Tarjottavien tuotteiden on täytettävä suoraan velvoittavien Euroopan Unionin säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Vaatimukset asetettiin niin, että ratkaiseva valintaperuste voi olla halvin hinta.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.