Helsingin kaupungin hankintakeskus – painotöitä ympäristömyötäisesti

Valtaosa Helsingin kaupungin painotöistä tilataan hankintakeskuksen kilpailuttamien sopimusten perusteella. Hankintakeskuksella on yhteistyösopimukset 10–15 kirjapainon kanssa. Kumppaniverkosto on laaja, koska erilaisiin painotöihin tarvitaan erilaista osaamista ja -tuotantokapasiteettia.

Painotuotteiden kirjo ulottuu yksittäisistä käyntikorttitilauksista, esitteisiin ja vuosikertomuksiin ja edelleen kymmenien tuhansien painoksina tehtäviin opinto-oppaisiin ja kulttuurilaitosten ohjelmaesitteisiin. Vuosittain painotöihin käytetään miljoonia euroja.

Ympäristötavoitteet

Hankintakeskuksen tavoitteena on se, että painotalot keskittyvät oma-aloitteisesti tuotantonsa ympäristövaikutuksiin. Ympäristönäkökulma on yksi hankintakeskuksen ja painojen yhteistyötä ohjaavista tekijöistä. Sen merkitys korostuu tarjouskilpailuissa ja sopimusneuvotteluissa taloudellisen näkökulman rinnalla.

Tuotannossa käytetään useita kemikaaleja, liuottimia, värejä, lakkoja ja vettä. Niiden käsittelyn tulee olla hallittua ja tehokasta. Lisäksi tuotannosta syntyy paperijätettä, minkä määrää tulisi vähentää. Tuotanto myös vie energiaa, jonka käyttöä on aina mahdollista tehostaa. Olennaista on tuotannosta syntyvästä vaarallisesta jätteestä (ongelmajätteestä) huolehtiminen.

Arvioimalla kriittisesti omaa toimintaansa, painotalot voivat vähentää kuormitusta. Tämä saavutetaan jatkuvan parantamisen periaatteella siten, että tavoitetasoa kiristetään tasaisesti. Nykyään ympäristönäkökulma on osa tarjouspyyntöjä. Painatuspalveluissa ympäristöseikkoja ei vielä ole käytetty vertailukriteerinä.

Kriteerit

Hankintakeskus soveltaa tilaamiinsa painotöihin toistaiseksi kolmentasoisia ympäristökriteerejä. Käytännössä kriteerit merkitsevät sitä, että yrityksellä on määritelty ympäristöpolitiikka, joka on perustana ympäristötavoitteille. Yrityksellä on myös oltava nimetty ympäristövastaava. Yksityiskohdista esimerkiksi voi nostaa jätehuoltosuunnitelman. Se varmistaa jätteiden lajittelun jätehuoltomääräysten mukaisesti. Painon täytyy pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoida ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn

Painotalolla voi olla sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä, esimerkiksi ISO 14001, joka sopii hyvin isoille painotaloille.

Toinen ympäristövaatimus on Joutsenmerkin kriteerien täyttäminen. Tämän voi todentaa myös muulla vastaavalla merkillä tai dokumentaatiolla.

Pienillä ja keskisuurilla painoilla ei ole resursseja kehittää ja ylläpitää raskaita standardisoituja ympäristöhallintajärjestelmiä. Pienimmille painoille riittää ns. kevennetty ympäristöjärjestelmä, jossa keskitytään esimerkiksi jätehuoltoon, kemikaalien ja paperin käyttöön. Kevennetty ympäristöjärjestelmä pohjautuu Ekokompassi ympäristöasioiden hallinnan työkaluun. Helsingin kaupunki oli vahvasti mukana sen kehittämisessä.

Vaikutukset

Ympäristökriteerien käyttöönotto on tehostanut kirjapainojen ympäristötyötä. Painot ovat ottaneet viestin vastaan ja kehittäneet omia ympäristöjärjestelmiään. Ympäristökriteerien täyttäminen on tärkeää, jotta paino pääsee tarjouskilpailussa vertailuun. Samalla hankintakeskus pystyy perehtymään mahdollisten sopimuskumppaniensa ympäristötyöhön.

Panostamalla ympäristötehokkaaseen toimintaan, painot ovat pystyneet tehostamaan toimintaansa ja vähentämään raaka-aineiden hävikkiä sekä parantamaan energiatehokkuuttaan. Kirjapainojen ympäristötyö ei ole ristiriidassa taloudellisen näkökulman kanssa, vaan parantaminen näkyy molemmissa

Painojen ympäristötyö ruokkii itse itseään. Asiakkaat, myös Helsingin kaupungin hankintakeskus, kiinnittävät yhä enemmän huomiota ympäristökysymyksiin. Silloin painotöiden tekijöiksi valikoituvat ympäristöasiansa hyvin hoitaneet painotalot.

Tulevat haasteet

Ympäristötyössä olennaista on jatkuvan parantamisen periaate. Tulevaisuudessa vaatimustasoa tasaisesti kiristetään. Hankintakeskuksen näkökulmasta se tarkoittaa tarvetta seurata sopimuskumppanien ympäristötyön tuloksellisuutta ja raportointia nykyistä tarkemmin. Halukkuus nykyistä tiukempien ympäristökriteerien käytölle on yhteinen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.