Vaasan kaupungin biokaasubussihankinta luo markkinoita puhtaalle teknologialle

Biokaasun käyttöönotto liikenteessä on hidasta, koska tarvittava jakeluverkko ei ole Suomessa vielä kattava. Toisaalta paikallista infraa ei kannata rakentaa, jos biokaasulle ei ole käyttäjiä. Ruotsista löytyy kuitenkin useita esimerkkejä siitä, miten kaasun käyttäminen liikennepolttoaineena yleistyy nopeasti, kun julkinen sektori avustaa infrastruktuurin luomisessa. Näin päätettiin toimia myös Vaasassa.

Vaasan kaupungin osittain omistama jäteyhtiö Ab Stormossen Oy tuottaa biokaasua Vaasan veden jätevedenkäsittelylaitoksella syntyvästä jätevesilietteestä ja erilliskerättävästä biojätteestä. Tähän asti syntynyttä biokaasua on hyötykäytetty muun muassa Botniahallin tekonurmikentän lämmityksessä. Nyt tavoitteena on ohjata syntyvä biokaasu ympärivuoden hyödynnettäväksi liikennepolttoaineeksi.

Kaupunki kaupunki sitoutui ostamaan 12 biokaasulla toimivaa bussia joukkoliikenteeseen ja Stormossen investoi biokaasun jalostus- ja tankkausasemaan. Hankintamenettelyt toteutettiin yhtäaikaisesti syksyllä 2014. Kaupungin hankkimat 12 bussia kuluttavat arvion mukaan kolmasosan Stormossenin tuottamasta kaasusta. Kaasuntuotantokapasiteettia pystytään lisäämään, joten kaasua voidaan tuottaa riittävästi myös yritysten tai yksityishenkilöiden tarpeeseen.

– Hankkeessa on pidetty tärkeänä, että käytettävä kaasu on nimenomaan biokaasua, mikä tukee uudenlaisten energiantuotantoratkaisujen syntymistä vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden lisääntymisen lisäksi, hankintajohtaja Heidi Hirsimäki Vaasan kaupungilta kertoo.

Bussien elinkaarikustannukset vertailussa

Vaasan kaupungin biokaasubussien hankintamenettelyssä käytiin laaja vuoropuhelu potentiaalisten tarjoajien kanssa. Vuoropuhelun pohjana käytettiin alustavia tarjouspyyntöasiakirjoja, joita tarjoajat saivat kommentoida ja esittää muutosehdotuksiaan.

Potentiaalisten tarjoajien kommenttien lisäksi tarjouspyynnön laatimisessa huomioitiin bussien elinkaarikustannukset vertailemalla polttoaine- ja huoltokustannuksia bussien arvioidun elinkaaren ajalta. Polttoaineen kulutusta tullaan seuraamaan bussien koko elinkaaren ajan kulutukseen liitetyn bonus-sanktiomenettelyn kautta.

Sosiaalisten näkökohtien huomioimiseksi myös Vaasan kaupungin vammaisneuvostolta pyydettiin lausunto esteettömän joukkoliikenteen tukemiseksi tarvittavista teknisistä ratkaisuista. Kaikki vammaisneuvoston esitykset huomioitiin tarjouspyynnössä.

Hankinta vähentää kaupungin hiilidioksidipäästöjä

Hankittujen biokaasubussien keskikulutus on 41 kg kaasua 100 kilometrillä eli bussien käyttömääräarvion mukaan kaasua kuluu noin 320 000 kiloa vuodessa. Kaluston minimivaatimuksena on pidetty Euro 6 -luokitusta, mikä tuo noin 10 prosentin energiansäästöt vanhaan kalustoon verrattuna. Lisäksi polttoaineen vaihto dieselistä biokaasuun vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 1000 tonnia vuodessa. Vaasan kaupungin omien toimintojen energiankulutuksen hiilidioksidipäästöistä tämä vähenemä vastaa 6 prosenttia.

Hankinnalla merkittävä alueellinen vaikutus

Hankinta tukee paikallisen elinkeinoelämän kehittymistä sekä tarjoaa palveluntuottajille ja tavarantoimittajille kotimaisen referenssikohteen biokaasukäyttöisistä ajoneuvoista. Vaasan kaupunki palkittiinkin Kestävä julkinen hankkija 2015 kunniamaininnalla biokaasubussihankinnasta. Kilpailun tuomaristo piti esimerkillisenä Vaasan roolia uuden infrastruktuurin luomisessa.

– Vaasa toimii hankinnallaan seudullisena esimerkin näyttäjä, joka luo aktiivisesti markkinoita uudelle puhtaalle teknologialle, kommentoi neuvotteleva virkamies Juho Korteniemi työ-ja elinkeinoministeriöstä.

Hankinta liittyy myös Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan, jonka tavoitteena on vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Vaasan kaupunki vetää ohjelmassa kestävät energiaratkaisut teemaa.

Lisätietoja:

Vaasan kaupunki
teknisen toimen johtaja Markku Järvelä
markku.jarvela@vaasa.fi

Vaasan kaupunki
tiedotuspäällikkö Tiina Salonen
tiina.salonen@vaasa.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.