Lappeenranta uudistaa liikkumista innovatiivisin keinoin

Lappeenranta hyödyntää markkinavuoropuhelua toimittajien kanssa ajoneuvojen ja liikennepalveluiden hankinnoissa. Jakamistalouden keinot on otettu käyttöön kaupungin vajaakäyttöisten autojen käyttöasteen nostamisessa.

Lappeenrannan kaupungin lähiliikenteen liikennöintisopimukset päättyvät 8.1.2018−3.6.2018, koulukuljetusten sopimukset 31.12.2018 ja paikallisliikenteen liikennöintisopimus 30.6.2020. Hankinnoista kiinnostuneita toimittajia pyydettiin ilmoittautumaan 28.9.2017 järjestettyyn markkinavuoropuhelutilaisuuteen.

Tilaisuudessa selvitettiin tulevat kilpailutukset ja niiden ajankohdat sekä kuultiin liikennöitsijöiden mielipiteitä sopimuskausien pituudesta, kalustovaatimuksista, hinnoitteluperusteista sekä muista sopimuksiin vaikuttavista asioista. Lappeenrannassa järjestettiin jo aiemmin keväällä 2017 markkinavuoropuhelutilaisuus myös ajoneuvojen ja palveluiden hankintakriteereistä.

”Markkinavuoropuhelu on ollut meille tärkeä keskustelufoorumi hankintojen suunnittelussa. Markkinavuoropuhelu Lappeenrannan kaupungin ajoneuvokannasta, liikkumistarpeista ja liikkumisen kustannuksista oli varsinaisen hankinnan näkökulmasta tilaisuus, jossa tuotiin esille kaupungin pitkän tähtäimen tarpeet ja kuultiin yritysten alustavat kommentit mahdollisuuksista olla mukana näitä ratkaisemassa. Kyseessä on sen verran monitahoinen kokonaisuus, että näitä tilaisuuksia tulee varmasti lisää”, kertoo johtava asiantuntija Markus Lankinen Lappeenrannan kaupungista.

Kaupungin kannalta liikkumis- ja kuljetuspalveluiden uudistamiseen liittyy niin monta näkökulmaa, että ratkaisutkin perustuvat monen eri palvelutarjoajan palveluihin.

”Tieto palveluista ja niiden tuotanto-osaaminen on eri yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Markkinavuoropuhelu on oiva keino tämän tiedon kokoamiseksi.”

Markkinavuoropuhelu sopii erityisen hyvin hankintoihin, jotka poikkeavat tavanomaisista käytännöistä. Yksin se ei kuitenkaan takaa hankinnan onnistumista. Lankisen mielestä yhtä tärkeä voi olla myös hankinnan taustalla olevan kaupungin sisäisen toimintaprosessin ymmärtäminen ja siihen liittyvä sparraus kaupungin eri yksikköjen kanssa.

Tarjoajien osaaminen kannattaa hyödyntää

”Markkinavuoropuhelua kannattaa käydä, jotta saadaan molemmin puolin selvyys kilpailutuksista ja hyödynnettyä tarjoajien osaaminen. On turha käydä tarjouskilpailu niin, että tilaajapuolella oletetaan kuinka palvelu saadaan tuotettua parhaiten. Helpompi on kysyä etukäteen palvelun tuottajilta näkemys, kuinka palvelun saa tuotettua parhaiten. Yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia”, sanoo Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepäällikkö Olli Hirvonen.

Selvää on, ettei varsinaisen tarjouskilpailun aikana käydä asioita läpi mahdollisten tarjousten tekijöiden kanssa, mutta sitä ennen suunnitelmia kannattaa käydä avoimesti läpi. Yhteistyö parantaa hankinnan onnistumista ja kehittää yhteistyöverkostoa, jossa on monenlaisia toimijoita.

”Liikennepalveluiden hankkimiseen liittyvässä markkinavuoropuhelutilaisuudessa saatiin myös käytyä kaupungin näkökulmasta läpi esimerkiksi sellaisia asioita, kuten mitkä tekijät vaikuttavat sopimuskausien pituuteen”, Hirvonen lisää.

Hirvosen mukaan tilaisuus onnistui paremmin kuin hän osasi odottaa. Paikalla olivat kaikki paikallisliikenteen, palveluliikenteen sekä lähiliikenteen nykyiset liikennöitsijät. Koulukuljetusten liikennöitsijöistä ja taksiautoilijoista oli myös mukana suuri osa. Lisäksi tilaisuuteen saapui sellaisia asiasta kiinnostuneita liikennöitsijöitä, jotka eivät tällä hetkellä aja sopimusliikennettä Lappeenrannassa.

”Paikalla oli 15 edustajaa yrityksistä sekä lisäksi kaupungin henkilökuntaa kahdeksan henkeä. Näin syntyi kattavaa vuoropuhelua toimijoiden välillä. Tämän jälkeen vuoropuhelua jatketaan liikennöitsijäkohtaisesti, jotta saadaan syvennettyä yhteistyötä vielä lisää.”

Esille tuli asioita, joita todennäköisesti huomioidaan tulevissa kilpailuissa esimerkiksi autojen paikkamäärien suhteen sekä sopimuskausien pituuksiin liittyen. Tilaisuudesta saadun kirjallisen palautteen mukaan myös liikennöitsijät ja muut palvelun tuottajat olivat tyytyväisiä tilaisuuteen.

Edelläkävijyyden taustalla tavoitteet ja strategia

Lappeenrannan kaupungin tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen laskeminen 40 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2021 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2029 mennessä. Liikenteen päästöt edustavat noin 40 prosenttia kaupungin kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Kaupunki on päättänyt siirtyä pääasiassa uusiutuvaa energiaa käyttövoimana hyödyntäviin ajoneuvoihin silloin, kun se on myös taloudellisesti perusteltua käytön aikaiset elinkaarikustannukset huomioiden. Kaupunkikonsernin ajoneuvojen hankintakriteeristö uusitaan ja myös kaupungin strategia ohjaa vähähiiliseen ja energiapihiin tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Markus Lankinen, Lappeenrannan kaupunki,
puh. 040 701 7328, markus.lankinen@lappeenranta. fi

joukkoliikennepäällikkö Olli Hirvonen, Lappeenrannan kaupunki,
puh. 040 670 1566, olli.hirvonen@lappeenranta.fi

Teksti: Sirpa Mustonen


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.